Processos actius

Número d'expedient Convocatoria Data inici inscripció Estat
10679/2023 CONCURS OPOSICIÓ 2 PLACES AGENT POLICIA LOCAL 19/01/2024 Obert
TERMINIS PRESENTACIÓ INSTANCIES PROCES ESTABILITZACIÓ 28/12/2022 Obert
9653/2022 ESTABILITZACIO CONCURS OPOSICIÓ TECNIC MITJÀ Obert
9651/2022 ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ RECEPCIONISTA Obert
9650/2022 ESTABILITZACIO CONCURS OPOSICIÓ ORDENANÇA AP Obert
9649/2022 ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ ORDENANÇA C2 Obert
9648/2022 ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ AUXILIAR BIBLIOTECA Obert
9647/2022 ESTABILITZACIO CONCURS OPOSICIÓ AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA Obert
9672/2022 ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS TECNIC SUPERIOR PROMOCIO ECONOMICA Obert
9673/2022 ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS TECNIC SUPERIOR ECONOMIC FINANCER Obert
9671/2022 ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS TÈCNIC SOCIO CULTURAL Obert
9670/2022 ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS TECNIC SUPERIOR ESCOLA FORMACIÓ Obert
9669/2022 ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS TECNIC SUPERIOR ARQUITECTE Obert
9668/2022 ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS TÈCNIC SUPERIOR ADMINISTRACIO GENERAL Obert
9667/2022 ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS TÈCNIC AUXILIAR COMUNICACIÓ Obert
9666/2022 ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS TÈCNIC MIG TERRITORI Obert
9665/2022 ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS TÈCNIC MIG SERVEI A LES PERSONES Obert
9663/2022 ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS TÈCNIC ARXIU Obert
9662/2022 ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS TÈCNIC MIG PARTICIPACIÓ CIUTADANA Obert
9660/2022 ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS TÈCNIC AUXILIAR DE JOVENTUT Obert
9659/2022 ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS ORDENANÇA AP Obert
9658/2022 ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS MEDIADOR/A CULTURAL Obert
9657/2022 ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS TÈCNIC/A LLAR D’INFANTS Obert
9656/2022 ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS INFORMADOR/A ESPAI ASSOCIATIU Obert
9654/2022 ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS COORDINADOR/A RELACIONS CIUTADANES Obert
9652/2022 ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS TÈCNIC PROTECCIO CIVIL Obert
9646/2022 ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS AUXILIAR DE BIBLIOTECA Obert
9645/2022 ESTABILITZACIO CONCURS DE MÈRITS AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA Obert
9588/2022 BASES COMUNES PROCÈS ESTABILITZACIÓ Obert
CONCURS OPOSICIÓ PROMOCIO INTERNA SERGENT 07/10/2020 Obert

Processos tancats

Expedient

Convocatoria

Estat

 

PERSONAL FUNCIONARI

    
ADMINISTRACIÓ GENERAL    
DENOMINACIÓSUBGRUPCODI PLAÇA VACANTSPROM INTERNASISTEMA SELECCIÓ
TECNIC ADMINISTRACIÓA1F4/21 CONCURS-OPOSICIÓ
AUXILIAR ADM.C2F7/22;F7/302 CONCURS-OPOSICIÓ
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL    
SUBESCALA TECNICA     
DENOMINACIÓSUBGRUPCODI PLAÇAVACANTSPROM INTERNASISTEMA SELECCIÓ
TECNIC ADM SUPA1F8/2;F8/32 CONCURS-OPOSICIÓ
TECNIC ADM MITJAA2F9/6; F9/72 CONCURS-OPOSICIÓ
SUBESCALA  SERVEIS ESPECIALS    
DENOMINACIÓSUBGRUPCODI PLAÇAVACANTSPROM INTERNASISTEMA SELECCIÓ
AGENTC2F12/1; F12/2; F12/33 CONCURS-OPOSICIÓ

PERSONAL LABORAL

    
DENOMINACIÓSUBGRUPCODI PLAÇAVACANTSPROM INTERNASISTEMA SELECCIÓ
TECNIC SUPERIORA1L1/2;L1/3;L1/4;L1/54 CONCURS-OPOSICIÓ
TECNIC MIGA2L.2/4;L.2/6;L.2/7 3 CONCURS-OPOSICIÓ
TEC ESP LLAR INFC1L.3/1;L.3/82 CONCURS-OPOSICIÓ
TECNIC AUXILIARC1L.41 CONCURS-OPOSICIÓ
ORDENANÇAAPL.11/4;L.11/7;L.11/103 (1 reserva discapacitat) CONCURS-OPOSICIÓ
ORDENANÇAC2L.11/6 1 CONCURS-OPOSICIÓ
MEDIADOR CULTURAC2L131 CONCURS-OPOSICIÓ
AUXILIAR TECNIC C1L141 CONCURS-OPOSICIÓ
AUX.  BIBLIOTECAC1L15/2;L15/32(1 reserva discapacitat) CONCURS-OPOSICIÓ
AUX TECNIC PROTECCIÓ CIVILC2L191 CONCURS-OPOSICIÓ
COORDINADOR RELACIONS CIUTADC1L201 CONCURS-OPOSICIÓ
INFORMADOR ESPAI ASSOCIATIUC1L211 CONCURS-OPOSICIÓ