Processos actius

Número d'expedientConvocatoriaData inici inscripcióEstat
4242/2023BORSA AGENTS INTERINS POLICIA LOCAL TEMPORADA D’ESTIU 202302/06/2023Obert
TERMINIS PRESENTACIÓ INSTANCIES PROCES ESTABILITZACIÓ28/12/2022Obert
9653/2022ESTABILITZACIO CONCURS OPOSICIÓ TECNIC MITJÀObert
9783/2022ESTABILITZACIO CONCURS OPOSICIÓ VIGILANTS PLATJAObert
9651/2022ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ RECEPCIONISTAObert
9650/2022ESTABILITZACIO CONCURS OPOSICIÓ ORDENANÇA APObert
9649/2022ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ ORDENANÇA C2Obert
9648/2022ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ AUXILIAR BIBLIOTECAObert
9647/2022ESTABILITZACIO CONCURS OPOSICIÓ AUXILIAR ADMINISTRATIU/VAObert
9782/2022ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS SOCORRISTESObert
9672/2022ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS TECNIC SUPERIOR PROMOCIO ECONOMICAObert
9673/2022ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS TECNIC SUPERIOR ECONOMIC FINANCERObert
9671/2022ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS TÈCNIC SOCIO CULTURALObert
9670/2022ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS TECNIC SUPERIOR ESCOLA FORMACIÓObert
9669/2022ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS TECNIC SUPERIOR ARQUITECTEObert
9668/2022ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS TÈCNIC SUPERIOR ADMINISTRACIO GENERALObert
9667/2022ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS TÈCNIC AUXILIAR COMUNICACIÓObert
9666/2022ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS TÈCNIC MIG TERRITORIObert
9665/2022ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS TÈCNIC MIG SERVEI A LES PERSONESObert
9663/2022ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS TÈCNIC ARXIUObert
9662/2022ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS TÈCNIC MIG PARTICIPACIÓ CIUTADANAObert
9660/2022ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS TÈCNIC AUXILIAR DE JOVENTUTObert
9659/2022ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS ORDENANÇA APObert
9658/2022ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS MEDIADOR/A CULTURALObert
9657/2022ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS TÈCNIC/A LLAR D’INFANTSObert
9656/2022ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS INFORMADOR/A ESPAI ASSOCIATIUObert
9654/2022ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS COORDINADOR/A RELACIONS CIUTADANESObert
9652/2022ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS TÈCNIC PROTECCIO CIVILObert
9646/2022ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS AUXILIAR DE BIBLIOTECAObert
9645/2022ESTABILITZACIO CONCURS DE MÈRITS AUXILIAR ADMINISTRATIU/VAObert
9588/2022BASES COMUNES PROCÈS ESTABILITZACIÓObert
4079/2022BORSA TREBALL TÈCNIC/A LLAR D’INFANTS22/09/2022Obert
7265/2021BORSA TREBALL TÈCNIC JURISTA GESTIÓ TERRITORIAL30/10/2021Obert

Processos tancats

Expedient

Convocatoria

Estat

 

PERSONAL FUNCIONARI

    
ADMINISTRACIÓ GENERAL    
DENOMINACIÓSUBGRUPCODI PLAÇA VACANTSPROM INTERNASISTEMA SELECCIÓ
TECNIC ADMINISTRACIÓA1F4/21 CONCURS-OPOSICIÓ
AUXILIAR ADM.C2F7/22;F7/302 CONCURS-OPOSICIÓ
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL    
SUBESCALA TECNICA     
DENOMINACIÓSUBGRUPCODI PLAÇAVACANTSPROM INTERNASISTEMA SELECCIÓ
TECNIC ADM SUPA1F8/2;F8/32 CONCURS-OPOSICIÓ
TECNIC ADM MITJAA2F9/6; F9/72 CONCURS-OPOSICIÓ
SUBESCALA  SERVEIS ESPECIALS    
DENOMINACIÓSUBGRUPCODI PLAÇAVACANTSPROM INTERNASISTEMA SELECCIÓ
AGENTC2F12/1; F12/2; F12/33 CONCURS-OPOSICIÓ

PERSONAL LABORAL

    
DENOMINACIÓSUBGRUPCODI PLAÇAVACANTSPROM INTERNASISTEMA SELECCIÓ
TECNIC SUPERIORA1L1/2;L1/3;L1/4;L1/54 CONCURS-OPOSICIÓ
TECNIC MIGA2L.2/4;L.2/6;L.2/7 3 CONCURS-OPOSICIÓ
TEC ESP LLAR INFC1L.3/1;L.3/82 CONCURS-OPOSICIÓ
TECNIC AUXILIARC1L.41 CONCURS-OPOSICIÓ
ORDENANÇAAPL.11/4;L.11/7;L.11/103 (1 reserva discapacitat) CONCURS-OPOSICIÓ
ORDENANÇAC2L.11/6 1 CONCURS-OPOSICIÓ
MEDIADOR CULTURAC2L131 CONCURS-OPOSICIÓ
AUXILIAR TECNIC C1L141 CONCURS-OPOSICIÓ
AUX.  BIBLIOTECAC1L15/2;L15/32(1 reserva discapacitat) CONCURS-OPOSICIÓ
AUX TECNIC PROTECCIÓ CIVILC2L191 CONCURS-OPOSICIÓ
COORDINADOR RELACIONS CIUTADC1L201 CONCURS-OPOSICIÓ
INFORMADOR ESPAI ASSOCIATIUC1L211 CONCURS-OPOSICIÓ