PERSONAL FUNCIONARI

ADMINISTRACIÓ GENERAL
DENOMINACIÓSUBGRUPCODI PLAÇA VACANTSPROM INTERNASISTEMA SELECCIÓ
TECNIC ADMINISTRACIÓA1F4/21 CONCURS-OPOSICIÓ
AUXILIAR ADM.C2F7/22;F7/302 CONCURS-OPOSICIÓ
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
SUBESCALA TECNICA
DENOMINACIÓSUBGRUPCODI PLAÇAVACANTSPROM INTERNASISTEMA SELECCIÓ
TECNIC ADM SUPA1F8/2;F8/32 CONCURS-OPOSICIÓ
TECNIC ADM MITJAA2F9/6; F9/72 CONCURS-OPOSICIÓ
SUBESCALA  SERVEIS ESPECIALS
DENOMINACIÓSUBGRUPCODI PLAÇAVACANTSPROM INTERNASISTEMA SELECCIÓ
AGENTC2F12/1; F12/2; F12/33 CONCURS-OPOSICIÓ

PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓSUBGRUPCODI PLAÇAVACANTSPROM INTERNASISTEMA SELECCIÓ
TECNIC SUPERIORA1L1/2;L1/3;L1/4;L1/54 CONCURS-OPOSICIÓ
TECNIC MIGA2L.2/4;L.2/6;L.2/7 3 CONCURS-OPOSICIÓ
TEC ESP LLAR INFC1L.3/1;L.3/82 CONCURS-OPOSICIÓ
TECNIC AUXILIARC1L.41 CONCURS-OPOSICIÓ
ORDENANÇAAPL.11/4;L.11/7;L.11/103 (1 reserva discapacitat)CONCURS-OPOSICIÓ
ORDENANÇAC2L.11/6 1 CONCURS-OPOSICIÓ
MEDIADOR CULTURAC2L131 CONCURS-OPOSICIÓ
AUXILIAR TECNIC C1L141 CONCURS-OPOSICIÓ
AUX.  BIBLIOTECAC1L15/2;L15/32(1 reserva discapacitat) CONCURS-OPOSICIÓ
AUX TECNIC PROTECCIÓ CIVILC2L191 CONCURS-OPOSICIÓ
COORDINADOR RELACIONS CIUTADC1L201 CONCURS-OPOSICIÓ
INFORMADOR ESPAI ASSOCIATIUC1L211 CONCURS-OPOSICIÓ