PROCEDIMENT PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA A LA LLAR D’INFANTS EL TRENET (CURS 2024-2025)

Període de presentació

Si el vostre fill/a ha estat admès/a a la Llar d’Infants Municipal El Trenet de Cunit, podreu formalitzar la matrícula entre el 17 i el 21 de juny de 2024.

En cas de no formalitzar la matrícula en el període indicat s’entendrà que renuncieu a la plaça.

Forma de presentació de les sol·licituds

La sol·licitud de matrícula a la llar d’infants s’ha de presentar de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Cunit.

Quan s’obri el període de matriculació, des de la pàgina web de l’Ajuntament de Cunit es podrà accedir a un enllaç on tindreu disponible una tramitació electrònica específica per sol·licitar la matrícula a la Llar d’Infants Municipal El Trenet per al curs escolar 2024-2025 i presentar tota la documentació.

La tramitació electrònica a través d’Internet s’ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser l’IdCat Mòbil, una forma senzilla i fàcil d’identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l’administració. Per a més informació sobre com donar-se d’alta a l’IdCat Mòbil podeu consultar aquest vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=9ZovfxOxWBI&t=83s

Documentació necessària per a presentar la sol·licitud de matrícula

Per fer la sol·licitud de matrícula cal presentar la documentació que es detalla a continuació. Cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de matrícula, per tal de poder-los adjuntar.

En el cas dels infants nascuts l’any 2023 i 2024, haureu d’abonar l’import de la taxa corresponent al mes de setembre. Podeu demanar la carta de pagament de la taxa a l’adreça electrònica educacio@cunit.cat, indicant el nom de l’infant i el nom i DNI de la mare/pare o tutor/a legal.

Documentació:

  • Justificant de pagament de la taxa de la llar d’infants corresponent al mes de setembre (només per als infants nascuts el 2023 i el 2024).
  • Targeta sanitària de l’infant.
  • Fotocòpia del carnet de vacunes de l’infant.
  • Acreditació de la domiciliació bancària, per poder emetre els rebuts domiciliats (certificat expedit per la sucursal bancària o rebut on consti el titular i el núm. de compte) i DNI de la persona titular del compte, en el cas que no sigui el pare o la mare. En cas que la persona que sol·licita la matrícula no sigui la titular del compte bancari serà necessari adjuntar el model d’ordre de domiciliació, que es pot descarregar a la seu electrònica, i que haurà d’estar omplert i signat per la persona titular del compte.
  • En cas de famílies de pares divorciats o separats, fotocòpia del document on consti la guarda i custòdia i aspectes rellevants.