El Casal de la Gent Gran organitza durant tot l’any i amb caràcter trimestral un seguit d’activitats culturals, formatives i esportives pels socis i sòcies del centre. Per a poder accedir-hi cal tenir el carnet de soci/a del Casal (vegeu aparat “ús i accés).

PROGRAMA D’ACTIVITATS ABRIL-JUNY 2023