La ciutadania té accés lliure a la consulta de la documentació històrica, la qual es conserva a l’Arxiu Històric Comarcal del Vendrell. La resta de documentació de caire administratiu , té accès excepte en els casos en què la normativa no ho permet perqué vulvera la la llei de protecció de dades de caràcter personal.

La sol.licitud d’accès i la petició d’informació es pot fer per qualsevol canal: presencial, correu postal, via telefònica, telemàtica…  La consulta presencial de la documentació només es pot fer in situ (a l’Arxiu Municipal), prèvia acreditació i identificació de la persona interessada, i després d’omplir el formulari corresponent.

Els llibres d’història local, les publicacions períodiques i els treballs arxivístics elaborats a l’Arxiu Municipal estan a disposició de la ciutadania per la seva consulta, però resten exclosos de prèstec.