La línia pedagògica que seguim al centre es basa principalment en les característiques psicopedagògiques i característiques evolutives dels nens i les nenes de 0 a 3 anys.

La nostra acció educativa parteix de les necessitats i capacitats pròpies dels infants.

Podem diferenciar dos tipus d’actuacions principals. D’una banda un treball encaminat a cobrir les necessitats bàsiques d’afecte, d’alimentació, d’higiene, descans i socialització, entre d’altres, mitjançant  hàbits i rutines diàries que afavoreixen l’autoestima, l’estructuració i organització del pensament, l’autonomia, etc.

D’altra banda una programació amb activitats i propostes d’aprenentatge basades en el joc i l’experimentació que satisfan i potencien la curiositat, observació, creativitat … innata en els nens i les nenes d’aquestes edats, proporcionant-los un aprenentatge significatiu i una predisposició a la descoberta.

Altres propostes educatives esdevenen amb les celebracions i festes populars. I amb les diferents sortides escolars que realitzem al llarg del curs.