La Llar d’Infants El Trenet està convençuda de la finalitat educativa del primer cicle 0-3 i de la importància que cada infant el visqui amb plenitud, amb la riquesa pròpia que comporta.

Per a nosaltres l’infant és una persona única, amb drets i sentiments que mitjançant l’observació, la imitació, l’exploració, l’experimentació i la interiorització de les seves experiències es desenvolupa i aprèn, però per poder realitzar totes les seves experiències necessita l’afecte, l’atenció i dedicació dels adults. El projecte és “SER FELIÇ” a través de la interacció.

Ens fonamentem en els principis de la metodologia activa, la nostra pedagogia potencia la imatge de l’infant ric, potent i capaç d’escollir, de prendre decisions i de ser el protagonista del seu propi procés d’aprenentatge.

Els criteris metodològics en què es fonamenta la nostra acció educativa responen als principis d’individualització, globalització i aprenentatge significatiu. On es fomenten actituds positives envers els aprenentatges, tot estimulant la curiositat i l’interès per explorar i descobrir; és a dir, consolidant les bases perquè els infants trobin el gust per aprendre.

La nostra línia pedagògica es basa en el moviment i el joc lliure. A cada infant se li respecta el seu ritme maduratiu. El joc és una activitat necessària per a l’infant, tant pel que fa al seu aprenentatge com al seu desenvolupament i maduració. Mitjançant la interacció amb el seu cos, objectes i persones, l’infant explora el seu entorn. Així conquereix la seva autonomia de forma progressiva.

S’ofereixen a l’infant propostes educatives que activen el joc, la curiositat i la disposició innata a experimentar, per tal que visquin processos de descoberta, de creativitat i d’aprenentatge significatiu.