L’Institut d’educació secundària de Cunit, l’INS Ernest Lluch i Martín, és un equipament depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i desenvolupa un ampli ventall de propostes formatives.

Educació secundària obligatòria (ESO)

L’etapa de l’educació secundària obligatòria té caràcter obligatori i gratuït. Comprèn 4 cursos acadèmics dividits en 2 cicles, cadascun amb dos cursos escolars, i acull joves entre els 12 i els 16 anys. El 4t curs, a més, té un caràcter orientador, tant per als estudis posteriors com per a la integració a la vida laboral.

L’objectiu general d’aquesta formació és proporcionar les competències que permetin assegurar el desenvolupament personal i social de l’alumnat. D’altra banda, esdevenen també objectius prioritaris adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a les diferents disciplines, així com desenvolupar l’autonomia personal, la interdependència, habilitats socials, etc.

Ensenyaments postobligatoris

Aquests ensenyaments tenen per objectiu preparar a l’alumnat per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per facilitar l’accés al món laboral.

a) Batxillerat

El batxillerat és l’etapa de formació acadèmica que normalment va dels 16 als 18 anys. Es tracta d’un cicle format per dos cursos escolars. Aquest ensenyament prepara per a estudis posteriors, professionals o universitaris.

b) Cicles formatius de grau mitjà

Aquests estudis estan pensats per a qui vol formar-se professionalment. S’ordenen en cicles formatius que donen la qualificació necessària per a realitzar les tasques pròpies de la professió que s’estudia. El principal objectiu d’aquests estudis és assolir una correcta utilització dels instruments i les tècniques d’una determinada professió.

Els cicles formatius s’organitzen en mòduls professionals estructurats en crèdits teòrics i pràctics i tenen una durada específica, depenent de cada cicle formatiu.

Actualment, a l’INS Ernest Lluch s’imparteixen els següents cicles formatius:

a) Cicle formatiu de grau mitjà en Perruqueria

b) Cicle formatiu de grau mitjà en Microinformàtica

Dades del centre

INS Ernest Lluch i Martín

Av. del Castell, 8 mapa

Telf. 977 67 43 40

e3009850@xtec.cat

Per a més informació de l’INS Ernest Lluch podeu visitar el següent enllaç

AMPA INS Ernest Lluch i Martín: ampa@iernestlluch.cat