L’Ajuntament de Cunit està elaborant el seu primer pla intern d’igualtat entre treballadors i treballadores del consistori. La igualtat de gènere ha de ser un dels principis estratègics de la política corporativa i de recursos humans i per això tenim el compromís de treballar per la no discriminació i d’impulsar i fomentar les mesures necessàries per tal d’aconseguir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a la nostra organització.

Per a la seva elaboració s’ha creat una comissió d’igualtat, formada per representants de l’empresa i dels treballadors i treballadores.

El procés d’elaboració del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament té dues fases: la primera d’elaboració de la diagnosi de gènere, en la que s’han analitzat la situació de dones i homes en els següents àmbits: cultura i gestió organitzativa, condicions laborals, accés a l’organització, formació interna i/o contínua, promoció i/o desenvolupament professional, retribucions, temps de treball i corresponsabilitat, comunicació no sexista, salut laboral i prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i/o per raó de sexe a l’ajuntament.

La segona fase, és l’elaboració del pla d’acció que recollirà el conjunt d’actuacions a realitzar en els proper anys en cadascun dels 10 àmbits d’anàlisi i intervenció del pla d’igualtat.