SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) ofereix un conjunt de recursos perquè les dones puguin gaudir dels seus drets en llibertat i sense discriminacions, posant una especial atenció en els casos de violència masclista. A Cunit, aquest servei és possible gràcies al treball i finançament conjunt de l’Ajuntament de Cunit (Regidoria d’Igualtat i Dona), el Consell Comarcal i l’Institut Català de les Dones  (ICD) de la Generalitat de Catalunya. La intervenció del SIAD en relació a la violència masclista es fa des de 4 eixos d’intervenció: prevenció, detecció de casos, atenció a les dones en situació de violència masclista i accions com el suport psicològic per afavorir la seva recuperació.

Més informació en aquest enllaç

TALLERS DE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA ALS CENTRES EDUCATIUS

Durant tot el curs escolar la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Cunit desenvolupa el projecte de coeducació a les escoles del municipi, amb la realització de tallers de promoció de la igualtat entre dones i homes i la prevenció de les violències de gènere, adreçats a alumnat de primària i secundària del municipi.

25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT AGRESSIONS SEXUALS I SEXISTES EN ESPAIS D’OCI A CUNIT

Durant el Carnaval de 2020 es va impulsar per primera vegada a Cunit el Punt Lila, una eina informativa, sensibilitzadora i també preventiva en relació a les diferents manifestacions de les violències masclistes i lgtbi-fòbiques. El Punt Lila ofereix una resposta institucional i ciutadana contra les violències masclistes i/o lgtbi-fòbiques en espais d’oci de Cunit, com són les festes de carnaval, potenciant la cultura de ‘tolerància zero’ sobre qualsevol agressió que es pugui produir al municipi.

Durant el 2021 es vol elaborar el Protocol d’Actuació davant agressions sexuals i sexistes en espais d’oci a Cunit.

PROTOCOL D’ABORDATGE DE LES VIOLÈNCIES MASCLISTES AL BAIX PENEDÈS

El Protocol d’abordatge de les violències masclistes esdevé el material professional per establir el procediment de les actuacions, per garantir la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de les dones que es troben en situació de violència masclista. És un protocol d’àmbit comarcal amb i des de la perspectiva feminista interseccional centrat en els drets de les dones

El seu àmbit d’actuació són tots els municipis del Baix Penedès i la població destinatària són les dones residents a qualsevol dels municipis de la comarca que hagin patit o estiguin patint qualsevol forma de violència masclista.

El Protocol estableix el procediment de coordinació entre els diferents serveis municipals, comarcals o supracomarcals davant una situació de violència masclista, que han d’incloure un conjunt de mesures i mecanismes de suport, coordinació i cooperació destinats a les institucions públiques i altres agents implicats.

SERVEI  D’ATENCIÓ INTEGRAL A LA DIVERSITAT AFECTIVA, SEXUAL I DE GÈNERE (SAI)

17 DE MAIG, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA LGTBI+FÒBIA