Imatge de Meteorologia 2

Des de l’Ajuntament de Cunit es disposa d’un servei de meteorologia, capaç d’elaborar les previsions meteorològiques de manera pròpia, pel que s’edita diàriament un butlletí meteorològic de previsió diària de dilluns a divendres amb la previsió dels 3 propers dies, abraçant també la informació per al cap de setmana. Aquest butlletí el podeu consultar en aquest mateix apartat.

Es disposa de tres equipaments meterològics en diferents punts del municipi i pertanyents a diferents organismes i que podeu consultar en aquest mateix  apartat.

Es disposa així mateix d’un servei per tal de facilitar les dades meteorològiques d’un dia concret per tal de justificar els fenomens atmosfèrics esdevinguts al municipi, en cas de situacions adverses o per acreditar danys davant de companyies asseguradores. En aquest cas cal sol·licitar-ho per instància, al registre general de l’ajuntament o bé a la seu electrònica, fent constar la data i sobre quin fenomen atmosfèric volem les dades.  En uns dies l’ajuntament evacuarà un informe meteorològic i es posarà en contacte amb l’interessat per tal de fer-lo arribar.