Títol (fes clic per ordenar)
Bases de participació Fira d’Artesania. Estiu 2019
Bases de participació fira de la gent gran 2018
BASES DEL CONCURS D’APARADORS NADALENCS CUNIT
BASES GENERALS PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS INDIVIDUALITZATS A FAMÍLIES EN SITUACIONS SOCIOECONÒMIQUES DESFAVORIDES PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT PER AL CURS ESCOLAR
Bases generals per a l’atorgament d’ajuts per finançar despeses de transport de l’alumnat que cursi estudis reglats no obligatoris fora del municipi de cunit durant el curs escolar
Bases generals per a la participació al mercat d’intercanvi i segona mà de cunit
BASES GENERALS PER A LA PROVISIÓ DE PLACES DE L´AJUNTAMENT DE CUNIT
Bases generals per a regular la convocatòria de selecció per als participants del programa formatiu del servei d’ocupació municipal
BASES I CONDICIONS PER A LA SELECCIÓ D’EMPRESES PATROCINADORES DEL III CONGRÉS TECNOLÒGIC LOCALTIC CUNIT 2018
Bases Local TIC 2019
Bases participació Carnaval hivern 2020
Bases Participació Fira Atraccions i Parades Festa Major 2018
BASES PARTICIPACIÓ FIRA ATRACCIONS I PARADES FESTA MAJOR 2019
Bases Participació Fira Atraccions i Parades Festa Major Cunit 2022
Bases particulars de participació i premis dels carnavals de cunit
Bases per l’otorgament de llicència d’ocupació del domini públic, per exercir l’actividad de bar, als actes del carnaval de Cunit 2019
Bases reguladores de la crida per a la participació a la cavalcada de Reis de Cunit 2020
Bases reguladores específiques de subvencions a associacions veïnals per a l’exercici 2022
BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER EXERCIR L’ACTIVITAT DE BAR AL SOLAR MUNICIPAL DE L’ANVINGUDA DE LA FONT AMB MOTIU DE L’ACTIVITAT ANOMENADA DIABLETRONIK DE LA FESTA MAJOR DE CUNIT 2019.
Bases reguladores per a l’atorgament de la llicència d’ocupació del domini públic per exercir l’activitat de bar als actes del carnaval de Cunit 2020
BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER EXERCIR L’ACTIVITAT DE BAR EL DIVENDRES DE FESTA MAJOR 2018 A LA PLAÇA DEL CASAL.
Bases Sant Jordi 2019
Resolució Concessió directe subvenció reactivació teixit comercial pel COVID