El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) és un servei públic i gratuït, que presta el Consell Comarcal del Baix Penedès a tots els municipis que no arriben als 20.000 habitants i  que té com a finalitat oferir una atenció personalitzada i integral a les dones des de la perspectiva de gènere amb l’objectiu de donar resposta a les seves necessitats, fent èmfasi especialment en les situacions de desigualtat que puguin estar vivint pel simple fet de ser dones.

A Cunit, aquest servei és possible gràcies al treball i finançament conjunt de l’Ajuntament de Cunit (Regidoria d’Igualtat i Dona), el Consell Comarcal i l’Institut Català de les Dones  (ICD) de la Generalitat de Catalunya.

El servei ofereix informació, orientació i assessorament en qualsevol àmbit relacionat amb la vida de les dones: personal, social, familiar, laboral, etc., posant èmfasi en la detecció de qualsevol tipus de violència i derivant si és necessari als serveis especialitzats. El SIAD ofereix un conjunt de recursos perquè les dones puguin gaudir dels seus drets en llibertat i sense discriminacions, posant una especial atenció en els casos de violència masclista.

Els serveis que s’emmarquen en el SIAD comprenen:

  • Servei d’acollida i acompanyament. Espai d’escolta, suport i acompanyament en què es dona una primera informació i orientació personalitzada.
  • Servei d’assessorament jurídic. Espai de consulta sobre temes legals: separacions, divorcis, maltractaments, relacions laborals, etc.
  • Servei d’assessorament psicològic. Suport psicològic individual i de grup per desenvolupar estratègies i recursos personals per fer front a la situació de desigualtat de gènere.

Les accions i les actuacions que es porten a terme se centren en els nivells següents:

. Individual

  • Informació i orientació sobre diferents recursos (laborals, formatius, personals, legals, d’associacions de dones o que treballen per la igualtat al municipi, espais de trobada i participació, etc.).
  • Atenció personalitzada: espai d’escolta activa per abordar les situacions en la seva complexitat.
  • Assessorament jurídic.
  • Assessorament psicològic.

. Grupal

  • Grups i/o tallers de diferents temàtiques: suport a la criança, autodefensa feminista, relaciones afectives i sexualitat, etc.

. Comunitari

  • Sessions informatives per donar a conèixer el servei.
  • Realització de xerrades sobre diferents temàtiques relacionades amb la promoció de la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones.

 

El SIAD – Baix Penedès està format per un equip multidisciplinari de professionals (una treballadora social, una psicòloga, una advocada i una coordinadora). A Cunit, a més, hi ha una tècnica d’igualtat que fa el seguiment del servei d’atenció individual a dones al municipi i és responsable de les actuacions que es fan a nivell grupal i comunitari.

 

Ubicació i contacte:

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

Adreça: C/ dels Horts, 7

Telèfon: 977 674 915

Correu electrònic

tecnicaigualtat@baixpenedes.cat

igualtat.genere@cunit.cat

Horari d’atenció (amb cita prèvia): dimarts i/o dijous de 9.00 a 14.00 hores.