SERVEITAXA
Matí (9’00 -12’00)104 €
Matí i tarda (9’00-12’00  i 15’00-17’00)173 €
Mes de juliol (9’00-12’00)104 €
Mes de juliol (2 primeres setmanes)  9’00-12-0052 €
Permanència matinal diària (8’00-9’00)3,50 €
Permanència mantinal mensual (8’00-9’00)23 €
Menjador fix (13 dies o més per mes)5,50 €/dia
Menjador esporàdic (menys de 13 dies per mes)6,65 €/dia

 

Es pot sol·licitar bonificació de la taxa per al servei de la llar d’infants en funció dels ingressos bruts de la unitat familiar i el nombre de membres que la composen.

Es pot sol·licitar bonificació del 20% pel 2n i següents germans escolaritzats simultàniament a la llar d’infants. Aquesta bonificació no és acumulable a d’altres.

Consulteu l’apartat de bonificacions.