ServeiTaxa
Matí (9.00-12.00)104€
Matí i tarda (9.00-12.00 i 15.00-17.00)173€
Mes de juliol (3 setmanes de 9.00 a 12.00)78€
Permanència matinal diària3’50€
Permanència matinal mensual23€
Menjador fix (13 dies o més per mes)5’50€/dia
Menjador esporàdic (menys de 13 dies per mes)6’65€/dia

 

*Es pot sol·licitar bonificació de la taxa per al servei de la llar d’infants en funció dels ingressos bruts de la unitat familiar i el nombre de membres que la composen.

*Es pot sol·licitar bonificació del 20% pel 2n i següents germans escolaritzats simultàniament a la llar d’infants. Aquesta bonificació no és acumulable a d’altres.