Des del curs 2016-2017 la Regidoria d’Igualtat i Dona va iniciar el projecte de coeducació  a les escoles del municipi, amb la realització de tallers de coeducació per alumnat d’educació infantil i primària.

Des d’aleshores, cada curs s’ha anat incrementant el pressupost del projecte i, per tant, el nombre de tallers que es poden oferir a les escoles. Fins ara, s’han fet tallers per alumnat del darrer curs d’educació infantil (P5) i per l’alumnat de 2n, 4rt i 6è de primària. També s’ha ofert formació en coeducació al professorat de les escoles de primària del municipi i a principis del curs 2019-2020 el claustre de l’Escola Sol Cunit va rebre aquesta formació de 3 hores per aplicar la coeducació al centre.

La voluntat de la regidoria és ampliar el projecte incloent tallers adreçats a alumnat d’educació secundària, ampliant els tallers d’infantil i primària i estendre la proposta formativa per al professorat a la resta d’escoles, i oferir propostes formatives a les famílies.

L’objectiu general del projecte és proporcionar un missatge comú entre la comunitat educativa que promogui les relacions igualitàries desenvolupant conductes i habilitats que permetin reconèixer i posar en valor la igualtat i les diversitats per fer front a les violències masclistes.

L’oferta de tallers es divideix en 3 àmbits de treball: prevenció de les violències, igualtat de gènere i diversitats sexuals i de gènere. Des d’aquestes 3 vessants, els objectius específics són:

En relació al gènere i la diversitat,

  • Reflexionar sobre els rols i els estereotips de gènere que ens envolten
  • Reconèixer que amb les desigualtats i els estereotips de gènere tots i totes sortim perdent.
  • Qüestionar els rols de gènere i proposar alternatives més igualitàries, oferint un espectre més ampli dels models masculins i femenins.
  • Posar al centre la diversitat fent saber que qualsevol és lliure de definir el seu gènere i orientació sexual.

En relació a les violències,

  • Identificar diferents maneres d’encarar els conflictes (passiva, agressiva i assertiva) i reconèixer les emocions que ens poden generar cada una.
  • Desenvolupar la capacitat de buscar diferents solucions autònomes, assertives i igualitàries per a un mateix conflicte i de portar-les a terme.
  • Fomentar la capacitat d’escoltar-nos i expressar com ens sentim i el que volem, buscant solucions i evitant recórrer a la queixa i al victimisme.
  • Identificar aquelles conductes que puguin suposar l’exercici o el manteniment de situacions d’assetjament, abús o violència entre iguals.
  • Afavorir un clima escolar de rebuig a la violència i els maltractaments.

 

TALLERS

Educació infantil (P5)

Juguem lliures de sexisme!

Explicació d’un conte que gira al voltant de 2 nenes i 1 nen a cadascun/a dels quals li agrada jugar a coses molt diferents i que tothom, nens i nenes, pot jugar i explorar allò que l’interessi. El fet de ser nen o nena no hauria de ser cap obstacle per desenvolupar qualsevol activitat ni cap joc.

L’activitat es complementa amb la realització d’un treball manual (collage) que implica l’elecció de tres imatges de joguines per part de cada nen/a. Aquestes imatges estan seleccionades i categoritzades prèviament: tres associades a estereotips femenins, tres masculins i tres que es consideren neutres. A partir de la selecció que fa cada nen/a de les joguines que més li agraden es visualitza quines joguines trien nens i nenes i es mostra que les joguines, com altres activitats (esports, oficis…) no són de nens ni de nenes, sinó que cadascú té dret a jugar lliurement i a provar qualsevol joc per saber si li agrada o no.

Actualment el taller d’educació infantil és impartit per la tècnica d’igualtat de l’ajuntament de Cunit.

 

Cicle Inicial (2n) 

Taller “Quantes solucions té un problema?”  

Els objectius del taller són: identificar diferents maneres d’encarar conflictes i reconèixer les emocions que aquestes respostes ens generen; desenvolupar la capacitat d’imaginar diferents solucions, autònomes, igualitàries i respectuoses, per a un mateix conflicte;  centrar els esforços en la resolució positiva dels conflictes i no en la queixa o el victimisme; reflexionar sobre la importància de no cedir davant les agressions i poder defensar-nos de les mateixes.

Taller “Com són el príncep i la princesa?”

Els objectius del taller són: analitzar els estereotips de gènere que es troben implícits en els personatges dels contes tradicionals; generar un espai de reflexió i diàleg on es qüestionin aquests models masculins i femenins que ens transmeten; proposar alternatives de comportament menys estereotipades, oferint un espectre més ampli i divers dels models masculins i femenins.

Taller “La meva família és de 2,3,4, 5…”

Els objectius del taller són: generar un espai de reflexió i diàleg on es superi la concepció tradicional de “normalitat” familiar des d’una perspectiva positiva i constructiva; oferir noves formes d’entendre la família, tot qüestionant els rols tradicionals de gènere i plantejant un espectre més ampli de models familiars.

 

Cicle Mitjà (4rt)

Taller “Defensant els propis drets”

 Els objectius del taller són: identificar diferents maneres d’encarar els conflictes i reconèixer les emocions que aquestes respostes ens generen; practicar la defensa assertiva dels propis drets i analitzar vivencialment les avantatges i dificultats d’aquesta pràctica.

Taller “Els oficis”

 Els objectius del taller són: reflexionar sobre els estereotips que tenim respecte a l’home i a la dona per poder modificar aquestes creences; fer saber que qualsevol feina és apta per a  qualsevol persona independentment del gènere d’aquesta; posar en valor les tasques domèstiques i de cures.

Taller “Trànsits”

Els objectius del taller són: diferenciar entre el sexe i el gènere; reflexionar sobre els estereotips i rols de gènere; fer saber que qualsevol persona és lliure per a definir el seu gènere.

 

Cicle Superior (6è)

Taller “Defensant-nos, escoltant-nos”

Els objectius del taller són: reconèixer les nostres emocions davant les agressions dels altres; reconèixer la diferència entre les respostes externalitzants i les respostes internalitzants; reconèixer l’assertivitat com la resposta més adequada que ens permet defensar-nos tot respectant als altres.

Taller “Diguem NO al Bullying!”

Els objectius del taller són: identificar aquelles conductes que puguin suposar l’exercici i/o el manteniment de situacions d’assetjament, abús o violència entre iguals; desenvolupar la capacitat de projectar diferents solucions autònomes, assertives, no violentes, no sexistes i no racistes per un mateix conflicte i de portar-les a terme; afavorir un clima escolar de rebuig a la violència i els maltractaments.

Taller “El joc de la desigualtat”

Els objectius del taller són: facilitar l’empatia cap a la persona víctima d’una situació injusta i cap a la persona que gaudeix de privilegis per raó de gènere; reconèixer les desigualtats socials entre dones i homes i fomentar el seu qüestionament; mostrar elements de reflexió i models alternatius d’identitats personals diferenciades i positives.

Actualment, els tallers de primària els imparteix l’Associació Benestar i Desenvoulpament (ABD-Laris) especialitzada en la matèria.