La Participació Ciutadana és el dret de la ciutadania a implicar-se en els assumptes públics que l’interessen i afecten.

Com a política pública, fomenta la implicació de les persones – ja sigui a nivell individual o organitzada en col·lectius, entitats i associacions- amb l’objectiu d’incidir en la presa de decisions i millorar tant l’acció de govern com la seva qualitat democràtica i la de tothom qui hi pren part.

En aquest espai trobareu els diferents canals i mecanismes per a poder participar i contribuir als diferents processos que es posin en marxa.

També hi trobareu informació sobre associacionisme i voluntariat i sobre els recursos a l’abast de les entitats i associacions de Cunit per a poder desenvolupar les seves actuacions i activitats.

A més dels canals establerts al municipi per a la informació i comunicació dels assumptes públics,  l’Ajuntament estableix d’altres canals d’informació com trobades, reunions, sessions obertes i/o sectorials, amb l’objectiu de garantir el dret de la ciutadania a rebre informació de l’activitat municipal, així com el d’escoltar els punts de vista, preocupacions i necessitats i rebre les seves opinions.