La Participació Ciutadana és el dret de la ciutadania a implicar-se en els assumptes públics que l’interessen i afecten.

Com a política pública, fomenta la implicació de les persones – ja sigui a nivell individual o organitzada en col·lectius, entitats i associacions- amb l’objectiu d’incidir en la presa de decisions i millorar tant l’acció de govern com la seva qualitat democràtica i la de tothom qui hi pren part.

En aquesta pàgina hi  trobareu informació  concernent a  entitats i associacions així com la  referent a diferents canals per a poder participar i contribuir en  les diferents polítiques municipals.

En la nova plataforma de participació de l’ajuntament  decidim.cunit.cat trobareu la informació relativa a la participació en normativa i als processos participatius actius i passats de Cunit i hi podeu participar activament registrant-vos com a usuari/ària: registra’t