Sol·licitud d'Accés a la Informació Pública pels Ciutadans

Resolucions a les sol·licituds d'accés a la informació pública pels ciutadans

2022

Tipus
Favorables
desfavorables
CAP
0
0

2021

Tipus
Favorables
desfavorables
URBANISME I OBRES
2
0

2020

Tipus
Favorables
desfavorables
Contractació
1
0

2019

Tipus
Favorables
desfavorables
Obres i Urbanisme
1
0

2018

Tipus
Favorables
desfavorables
Activitats
3
0
Obres i Urbanisme
3
0

2017

Tipus
Favorables
desfavorables
Obres i Urbanisme
4
0

2016

Tipus
Favorables
desfavorables
Obres i Urbanisme
1
3
0