Som un centre especialitzat en el primer cicle d’Educació Infantil que cobreix l’etapa de 0 a 3 anys.

Tenim com a objectiu oferir als nens i nenes  afecte, estimació, confiança, recolzament i un entorn adequat perquè desenvolupin els diferents aspectes de la seva personalitat.

A la llar els nens i nenes viuen i aprenen a fer-se grans. Ens centrem en l’atenció individualitzada i en la globalitat de l’infant com a persona, on es té en compte el seu propi desenvolupament integral.

Treballem per afavorir la construcció d’una imatge personal positiva que doni confiança en un mateix i fianci la seva autoestima. Respectant i potenciant el ritme propi de creixement i maduració de cada infant.

Partim de les pròpies experiències de l’infant per aconseguir un aprenentatge significatiu, és a dir, un aprenentatge on els nens i les nenes relacionin els nous coneixements amb les experiències viscudes.

La nostra programació està basada en el joc, la descoberta i l’experimentació.

És un lloc on experimentar i cercar respostes a la curiositat. Un espai per descobrir, explorar i observar, tot potenciant l’interès per l’entorn.

El nostre interès és educar en un ambient afectiu i comprensiu que porti a un correcte desenvolupament harmònic de la personalitat de cada un dels infants.

Per tal que el procés educatiu sigui coherent i eficaç hem de treballar amb objectius comuns tant la llar com la família.

Els nostres projectes son:

  • Projecte d’innovació educativa d’estimulació del llenguatge
  • Programa d’educació nutricional
  • L’hort a l’escola
  • Programa d’educació emocional
  • Programa de col·laboració amb altres centres
  • Projecte de jardí
  • Projecte de menjador