Les finalitats del casal municipal de la gent gran són:

  • Oferir a la gent gran un espai de participació en la societat civil.
  • Promocionar el benestar, la convivència, la integració i la relació amb el medi social.
  • Fomentar activitats culturals, esportives, formatives i recreatives.
  • Promoure el casal com un espai obert, lligat a d’altres entitats i grups socials dedicats a la gent gran.
  • Facilitar la tasca de reincorporació i presència efectiva dels usuaris del casal en altres àmbits.