Consulta i Accés

La ciutadania pot consultar la documentació original, sempre que ho permeti l’estat del document), sota petició escrita i registrada per l’OAC,  i també podrá consultar la documentació que ha estat digitalitzada i que estigui en línea.

Principis relatius a l’accés als arxius. Consell Internacional dels Arxius (CIA/ICA), 2012

Reproducció de Documents

Si es vol utilizar el Servei de reproducció de documents, llevat dels casos que no ho permeti la normativa, s’han de sol.licitar per escrit i presentar-lo a l’OAC, i veure si està subjecte de pagament del preu públic que fixen les ordenances fiscals municipals.

Promoció i Divulgació:  visites i activitats

La difusió pública dels documents i les imatges de l’Arxiu, s’ha de sol.licitar per escrit la seva autorització. Si es tracta de la petició d’una reproducció , s’ha de fer constar la procedencia, i en el cas de les fotografies, cal mencionar l’autor. La petició de la reproducció dels documents i imatges no atorga cap dret de propietat intel.lectual

Cal concertar visites tant si és de forma individual com en grup, per la consulta del fons històric de la documentació municipal  (el fons històric està ingressat a l’ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DEL VENDRELL).

En aquests moments, encara no podem oferir i satisfer visites guiades a les instal.laciones de l’Arxiu Municipal, que custodia la documentació de vigència administrativa.

En aquests moments, es realitza cada any una exposició d’Imatges  presentades en el Dia Internacional dels Arxius (2016 i 2017) gràcies al suport i a les donacions de les famílies cunitenques. Declaració Universal sobre els Arxius. Consell Internacional dels Arxius (CIA/ICA) i UNESCO, 2011

Assessorament

Tots aquelles persones físiques, jurídiques, entitats publiques o privades, poden sol·licitar assessorament de la consulta dels documents, el seu accès, segons sigui la recerca del seu interés.