Acollida matinal: De 8:00h fins les 8:45h.

Horari escolar:

Entrada matí: de 9:00h a 9:30h. i sortida matí: de 11:45h a 12:00h

Entrada i sortida migdia: de 15:00h a 15:15h.

Sortida tarda: de 16:30h a 17:00h

Menjador i permanència migdia: de 12:00h a  15:00h.