Permanències matinals: hi ha 3 horaris d’entrada, a les 7:00h, a les 7:30h o a les 8:00h fins les 8:45h.

Les diferents permanències es fan sempre que hi hagi un mínim de 10 usuaris per franja horària.

Horari escolar:

Entrada matí: de 9:00h a 9:15h. i sortida matí: de 11:45h a 12:00h

Entrada i sortida migdia: de 15:00h a 15:15h.

Sortida tarda: de 16:45h a 17:00h

Menjador i permanència migdia: de 12:00h a  15:00h.