Què cal tenir en compte i quins tràmits s’han de realitzar per iniciar el negoci? Segons el lloc on us interessi ubicar-lo, hi poden haver ordenacions urbanístiques que regulin i limitin el tipus d’establiments que es poden obrir a cada zona del municipi.

  • Comproveu la qualificació urbanística a:

Geoportal urbanístic

Abans de posar en marxa el negoci, s’ha d’efectuar el tràmit de legalització de les instal·lacions. Aquest és un acte previ a l’inici de qualsevol activitat empresarial ubicada en un local. En funció de les característiques de l’activitat i del local, correspon una tramitació o una altra.

També és imprescindible tramitar la taxa per la prestació de serveis d’intervenció de l’administració municipal d’activitats.

Per les activitats comercials amb superfície de venda igual o superior a 2.500 m2, cal tramitar la llicència comercial a la direcció general competent en matèria de Comerç de la Generalitat de Catalunya. L’atorgament d’aquesta llicència serà previ a la sol·licitud de la llicència d’obres. 

Les activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, han de sol·licitar un informe previ en matèria d’incendis. 

Si cal fer obres d’adequació a l’establiment, s’haurà de sol·licitar la corresponent llicència d’obres. Aquesta pot ser anterior o simultània a la tramitació de l’activitat.

Cursos

5 febr.
26 febr.

Dia: Dimarts 

Horari: 17:30 - 19:00
Lloc: Centre Cívic Cal Cego

Preu:  21.55 €

6 febr.
24 abr.

Dia: Dimecres 

Horari: 20:00 - 21:00
Lloc: Centre Cívic Cal Cego

Preu:  28.65 €

1 març
29 març

Dia: Divendres 

Horari: 18:00 - 19:30
Lloc: Centre Cívic Cal Cego

Preu:  23.90 €

1 febr.
22 febr.

Dia: Divendres 

Horari: 18:00 - 19:30
Lloc: Centre Cívic Cal Cego

Preu:  23.90 €

1 febr.
22 febr.

Dia: Divendres 

Horari: 17:30 - 19:00
Lloc: Centre Cívic Cal Cego

Preu: GRATUIT  

Close Menu