El Casal disposa de diverses sales que són gratuïtes per a la utilització de les entitats i associacions del municipi fora dels horaris de les activitats del centre.

DESCRIPCIÓ DE LES SALES

  • Sala polivalent

Espai de 240 m2 amb capacitat per a 100 persones amb sistema de megafonia, taula de conferències i equip audiovisual.

 

  • Sales de reunions

Espais de 40 a 50 m2 útils amb capacitat per a 15-20 persones assegudes, equipada amb taules.

 

Per fer ús de la sala d’actes i/o de reunions del Casal, s’haurà d’emplenar una instància general de sol·licitud, que es pot trobar a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o tramitar-la a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Un cop emplenada la sol·licitud cal registrar-la a l’OAC (a través de la seu electrònica).

La cessió de l’espai serà gratuïta per  a  les entitats i associacions que realitzin activitats sense ànim de lucre i estarà supeditada a la disponibilitat de l’espai.