Els llocs web de les administracions públiques tenen el deure de complir els criteris d’accessibilitat indicats en la norma UNE 139803:2012 . Aquesta normativa fixa una sèrie de característiques que tots els portals web han de complir si volen ser accessibles, servint a més com a base per al Certificat d’Accessibilitat TIC (Accessibilitat Web) actualment vigent a Espanya.

Així mateix, els llocs web de l’Administració han de satisfer tots els punts de verificació de prioritat 2 (adequació de nivell Doble A) definits en l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut en la Web (WCAG 2.0) per la Iniciativa d’Accessibilitat Web (WAI) del Consorci World Wide Web (W3C).

Aquest lloc s’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents amb relació a l’accessibilitat, per al qual es realitzen revisions prèvies a cada publicació de nous continguts. En qualsevol cas, és possible que trobeu alguna pàgina que no s’adapti al 100% a aquests estàndards, atès que algunes de les seccions contingudes en el portal estan en procés d’adaptació i millora. Si experimenteu alguna dificultat en l’accés a la informació continguda en aquest lloc web, si us plau, contacteu amb nosaltres. Realitzarem les millores necessàries com més aviat millor.

Tecles d’accés ràpid

Polsant una combinació de tecles podreu accedir ràpidament a determinades pàgines o continguts de la pàgina.

 • Tecla 1: Pàgina d’inci
 • Tecla 2: Catàleg de tràmits
 • Tecla 3: Carpeta electrònica

Depenent del navegador que utilitzeu, el procediment és diferent. A continuació expliquem el funcionament per als navegadores més habituals.

 • Internet Explorer: Alt + tecla + Intro
 • Mozilla, Firefox i Chrome: Alt + tecla (al Firefox 2: Alt + Majúscules + tecla)
 • Opera: Majúscules + Esc + tecla
 • Safari: Cmd + tecla

 

Mida del text

Les mides de les fonts estan definides amb unitats relatives per què pugueu ampliar o disminuir la mida de la font des de les opcions del navegador:

 • Internet Explorer, Mozilla i Firefox: Veure > Mida del text
 • Opera: Veure > Zoom
 • Safari: Veure > Fer el text més gran
 • Chrome: Controla la pàgina actual > Mida del text

Per a modificar la mida de tot a la pàgina (efecte zoom):

 • Ctrl + + per a augmentar-lo
 • Ctrl + – per a disminuir-lo
 • Ctrl + 0 restaura la mida original

Canviar a contrast alt

En la part superior dret de la capçalera es disposa d’una opció de contrast alt que mostra el fons en color negre i per al text en blanc, d’aquesta forma les persones amb problemes de visió poden accedir a la informació més còmodament. Es pot tornar a la presentació original polsant novament.

Data última revisió

Última revisió del lloc web complet: 30 de setembre de 2019.

L’accessibilitat de les pàgines d’aquest lloc es revisa prèviament a la seva publicació.