PERSONAL FUNCIONARIPLAÇACODI PLAÇASUBGRUPF.C.F.I.VACANT
A.1 Habilitació de carácter Nacional
Secretaria1F.1 (SE)A.11
Intervenció1F.2 (EC)A.11
Tresoreria1F.3 (EC)A.11
A.2 Escala Administració General
Tècnic/a Administració General2F.4/1 (EC)11
F.4/2 (SE )
Administratiu/va ( Cap de Secció )2F.5/1 (SE)C.12
F.5/2 (UR)
Administratiu/va3F.6/1 (SP)C.121
F.6/2 (SE)
F.6/3 (SE)
Auxiliar Administratiu/va31F.7/1(SE)C.22560
F.7/2(EC)
F.7/3(SP)
F.7/4(SS)
F.7/5(SS)
F.7/6(SE)
F.7/7(VP)
F.7/8(UR)
F.7/9(SP)
F.7/10(SE)
F.7/11(SE)
F.7/12(SP)
F.7/13(SP)
F.7/14(EC)
F.7/15(EC)
F.7/16(EC)
F.7/17(BI)
F.7/18(UR)
F.7/19(PR)
F.7/20(SP)
F.7/21(SC)
F.7/22(PR)
F.7/23(SE)
F.7/24(SE)
F.7/25(UR)
F.7/26(EC)
F.7/27(SE)
F.7/28(SP)
F.7/29(SE)
F.7/30(UR)
F.7/31(SP)
A.3 Escala Administració Especial
Subescala Tècnica
Tècnic/a Administració Especial – Superior-4F.8/1 (UR)A.113
F.8/2(UR)
F.8/3(SP)
F.8/4(EC)A extingir
Tècnic/a Administració Especial –Grau Mitjà-8F.9/1(SE)A.2521
F.9/2(VP)
F.9/3(UR)
F.9/4(PR)
F.9/5(UR)
F.9/5(UR)-BIS
F.9/6(UR)
F.9/7(SE)
Subescala Serveis Especials
Policia Local
Sergent1F.10 (SC)C.11
Caporal6F.11/1 -SCC.251
F.11/2
F.11/3
F.11/4
F.11/5
F.11/6
Agent25F.12/1-SCC.22113
F.12/2
F.12/3
F.12/4
F.12/5
F.12/6
F.12/7
F.12/8
F.12/9
F.12/10
F.12/11
F.12/12
F.12/13
F.12/14
F.12/15
F.12/16
F.12/17
F.12/18
F.12/19
F.12/20
F.12/21
F.12/22
F.12/23
F.12/24
F.12/25
Comeses Especials
Agutzil1F.13 (SE)AP1
TOTAL86  66137
 

 

PERSONAL LABORALPLAÇACODIGRUP O CATEGORIAL.FL.I.N.F o L.IVACANT
Tècnic/a Superior5L.1/1(PR)A.1140
L.1/2(EN)
L.1/3(EN)
L.1/4(EN)
L.1/5 (UR)
Tècnic/a Mig7L.2/1(EN)A.2340
L.2/2(EN)
L.2/3(BI)
L.2/4(PR)
L.2/5(UR)
L.2/6 (SP)
L.2/7 (SP)
Tècnia Especialista Llar d’Infants12L.3/1(EN)C.11020
L.3/2
L.3/3
L.3/4
L.3/5
L.3/6
L.3/7
L.3/8
L.3/9
L.3/10
L.3/11
L.3/12
Tècnic/a Auxiliar1L.4(PR)C.11
Tècni/a Auxiliar1L.5 (PR)C.1.1
Encarrega/ada Serveis2L.6/1(VP)C.22
L.6/2(VP)
Oficial 1era1L.7(VP)C.21
Oficial ( Tractorista)1L.8(VP)C.21
Operari/a8L.9/1(VP)AP611
L.9/2
L.9/3
L.9/4
L.9/5
L.9/6
L.9/7
L.9/8
Recepcionista8L.10/1(SC)C.28
L.10/2(SP)
L.10/3(SC)
L.10/4(SC)
L.10/5(SC)
L.10/6(SE)
L.10/7(SC)
L.10/8(SC)
Ordenança10L.11/1(EN)AP541
L.11/2(EN)
L.11/3(EN)
L.11/4(PR)
L.11/5(EN)
L.11/7(SP)
L.11/8(PR)
L.11/9(PR)
L.11/10(SP)
L.11/6 (PR)C2
Auxiliar delineant1L.12(UR)C.21
Mediador/aCultural1L.13(PR)C.21
Tècnic/a Joventut1L.14(SP)C.11
Auxiliar Biblioteca3L.15/1(BI)C.1120
L.15/2 (BI)
L.15/3 (BI)
Informador/a turístic/a1L.16(SP)C.21
Administratiu/va1L.17 (EC)C.11
Auxiliar Administratiu/va6L.18/1(EC)C.251
L.18/2(UR)
L.18/3(PR)
L.18/4(VP)
L.18/5(SE)
L.18/6(EC )
Auxiliar Tècni/a Protecció Civil1L.19 (SC)C.21
Coordinador RCiut1L.20 (PR)C11
Informado/ra espai as1L.21 (PR)C11
TOTAL7347233