PERSONAL FUNCIONARI PLAÇA CODI PLAÇA SUBGRUP F.C. F.I. VACANT
A.1 Habilitació de carácter Nacional
Secretaria 1 F.1 (SE) A.1 1
Intervenció 1 F.2 (EC) A.1 1
Tresoreria 1 F.3 (EC) A.1 1
A.2 Escala Administració General
Tècnic/a Administració General 2 F.4/1 (EC) 1 1
F.4/2 (SE )
Administratiu/va ( Cap de Secció ) 2 F.5/1 (SE) C.1 2
F.5/2 (UR)
Administratiu/va 3 F.6/1 (SP) C.1 2 1
F.6/2 (SE)
F.6/3 (SE)
Auxiliar Administratiu/va 31 F.7/1(SE) C.2 25 6 0
F.7/2(EC)
F.7/3(SP)
F.7/4(SS)
F.7/5(SS)
F.7/6(SE)
F.7/7(VP)
F.7/8(UR)
F.7/9(SP)
F.7/10(SE)
F.7/11(SE)
F.7/12(SP)
F.7/13(SP)
F.7/14(EC)
F.7/15(EC)
F.7/16(EC)
F.7/17(BI)
F.7/18(UR)
F.7/19(PR)
F.7/20(SP)
F.7/21(SC)
F.7/22(PR)
F.7/23(SE)
F.7/24(SE)
F.7/25(UR)
F.7/26(EC)
F.7/27(SE)
F.7/28(SP)
F.7/29(SE)
F.7/30(UR)
F.7/31(SP)
A.3 Escala Administració Especial
Subescala Tècnica
Tècnic/a Administració Especial – Superior- 4 F.8/1 (UR) A.1 1 3
F.8/2(UR)
F.8/3(SP)
F.8/4(EC) A extingir
Tècnic/a Administració Especial –Grau Mitjà- 8 F.9/1(SE) A.2 5 2 1
F.9/2(VP)
F.9/3(UR)
F.9/4(PR)
F.9/5(UR)
F.9/5(UR)-BIS
F.9/6(UR)
F.9/7(SE)
Subescala Serveis Especials
Policia Local
Sergent 1 F.10 (SC) C.1 1
Caporal 6 F.11/1 -SC C.2 5 1
F.11/2
F.11/3
F.11/4
F.11/5
F.11/6
Agent 25 F.12/1-SC C.2 21 1 3
F.12/2
F.12/3
F.12/4
F.12/5
F.12/6
F.12/7
F.12/8
F.12/9
F.12/10
F.12/11
F.12/12
F.12/13
F.12/14
F.12/15
F.12/16
F.12/17
F.12/18
F.12/19
F.12/20
F.12/21
F.12/22
F.12/23
F.12/24
F.12/25
Comeses Especials
Agutzil 1 F.13 (SE) AP 1
TOTAL 86     66 13 7
 

 

PERSONAL LABORAL PLAÇA CODI GRUP O CATEGORIA L.F L.I.N.F o L.I VACANT
Tècnic/a Superior 5 L.1/1(PR) A.1 1 4 0
L.1/2(EN)
L.1/3(EN)
L.1/4(EN)
L.1/5 (UR)
Tècnic/a Mig 7 L.2/1(EN) A.2 3 4 0
L.2/2(EN)
L.2/3(BI)
L.2/4(PR)
L.2/5(UR)
L.2/6 (SP)
L.2/7 (SP)
Tècnia Especialista Llar d’Infants 12 L.3/1(EN) C.1 10 2 0
L.3/2
L.3/3
L.3/4
L.3/5
L.3/6
L.3/7
L.3/8
L.3/9
L.3/10
L.3/11
L.3/12
Tècnic/a Auxiliar 1 L.4(PR) C.1 1
Tècni/a Auxiliar 1 L.5 (PR) C.1. 1
Encarrega/ada Serveis 2 L.6/1(VP) C.2 2
L.6/2(VP)
Oficial 1era 1 L.7(VP) C.2 1
Oficial ( Tractorista) 1 L.8(VP) C.2 1
Operari/a 8 L.9/1(VP) AP 6 1 1
L.9/2
L.9/3
L.9/4
L.9/5
L.9/6
L.9/7
L.9/8
Recepcionista 8 L.10/1(SC) C.2 8
L.10/2(SP)
L.10/3(SC)
L.10/4(SC)
L.10/5(SC)
L.10/6(SE)
L.10/7(SC)
L.10/8(SC)
Ordenança 10 L.11/1(EN) AP 5 4 1
L.11/2(EN)
L.11/3(EN)
L.11/4(PR)
L.11/5(EN)
L.11/7(SP)
L.11/8(PR)
L.11/9(PR)
L.11/10(SP)
L.11/6 (PR) C2
Auxiliar delineant 1 L.12(UR) C.2 1
Mediador/aCultural 1 L.13(PR) C.2 1
Tècnic/a Joventut 1 L.14(SP) C.1 1
Auxiliar Biblioteca 3 L.15/1(BI) C.1 1 2 0
L.15/2 (BI)
L.15/3 (BI)
Informador/a turístic/a 1 L.16(SP) C.2 1
Administratiu/va 1 L.17 (EC) C.1 1
Auxiliar Administratiu/va 6 L.18/1(EC) C.2 5 1
L.18/2(UR)
L.18/3(PR)
L.18/4(VP)
L.18/5(SE)
L.18/6(EC )
Auxiliar Tècni/a Protecció Civil 1 L.19 (SC) C.2 1
Coordinador RCiut 1 L.20 (PR) C1 1
Informado/ra espai as 1 L.21 (PR) C1 1
TOTAL 73 47 23 3