Les associacions són agrupacions de persones que s’organitzen democràticament per a treballar de forma col·lectiva i estable, i sense ànim de lucre, en la consecució de la seva finalitat, recollida en els seus estatuts.

La tasca que les entitats realitzen a Cunit, són mostra en bona mesura de la “salut participativa” del municipi.

Cunit compta amb un gran nombre d’associacions i entitats que amb objectius diversos (comunitaris, culturals, esportius, educatius, professionals, de protecció de la natura …) incideixen en la vida social del municipi i contribueixen a la seva dinamització i millora.