Coronavirus

Butlletí especial amb tota la informació de la crisis del coronavirus

Informació actualitzada per l'Ajuntament de Cunit

Informació dels casos de COVID19

Mostra el nombre de casos positius a cada àrea bàsica de salut de Catalunya.

Ofereix gràfiques dinàmiques i interactives sobre la pandèmia.

Mostra el nombre de casos reportats pels usuaris mitjançant l’app STOP COVID19.

Font: Generalitat de Catalunya