Gener Febrer Març i Abril de 2021 Finalització del Projecte de desplegament d'XTA Penedès.

Imatge de Desplegament de fibra òptica a Cunit 1

Durant el mesos de Gener, Febrer, Març la empresa XTA a continuat treballant al municipi ampliant la cobertura de fibra òptica a les urbanitzacions del les zones central i oest del municipi.

S’ha solucionat el problema que no permetia donar llum al sector de Sol Cunit, per la qual cosa els veïns interessats ja poden tenir el servei i donar-se d’alta.


A mitjans del mes de Març només falten per incloure en construcció de cobertura de fibra les urbanitzacions de Baronia, Rectoret, Can Moles 2, Masia Torrent i la part alta de Can Nicolau.


En la ultima reunió amb la empresa XTA ens confirmen que en el que resta del mes de març i potser Abril s’acabarà el desplegament i finalitzarà aquest primer projecte de donar cobertura de fibra òptica a les urbanitzacions de muntanya  tal i com ens havíem compromès l’ajuntament i XTA Penedès.

 
La empresa Orange no ha facilitat cap dada de desplegament des del mes de Novembre. 
L’ajuntament en aquest moments esta negociant amb les empreses proveïdores per solucionar els punts que encara estan fora dels plans de desplegament duts a terme actualment.

Desembre 2020 Construcció de les Urbanitzacions de Muntanya Jardins, Rosers i Costa Cunit i la zona de Prat de Cunit

El mes de Desembre de 2020 tot i les dificultats i les dates festives el desplegament de fibra òptica del municipi ha estat creixent. 

La bona noticia es que els veïns de Rosers i Jardins ja tenen no només la construcció de la fibra sinó que també la cobertura, per la qual cosa ja es pot contractar servei de fibra òptica a aquestes urbanitzacions.

També  la zona de Plademar pot gaudir ja de la cobertura d’aquesta tecnologia, ja que XTA Penedes ha il·luminat la zona. Tot i que hi ha una part de Sol Cunit que encara no podrà tenir cobertura per un problema tècnic que esta en vies de solució.

Per la banda de sota de la carretera Orange ens informa de la construcció de la zona de Prat de Cunit tal i com es pot veure en el mapa adjunt i restem a l’espera que ens informin de la cobertura de dita zona. Que serà anunciada en aquest mateix canal. 

Imatge de Desplegament de fibra òptica a Cunit 2

Novembre 2020 XTA Penedes inicia el desplegament

Imatge de Desplegament de fibra òptica a Cunit 3
Construït en fibra òptica Orange agost 2019

Al començament de la legislatura actual, el desplegament de la fibra òptica a Cunit que havia començat l’any 2017 estava aturat per falta de permisos. Cunit tenia construït en fibra Òptica només el nucli urbà i una petita zona a Valparaíso Muntanya construït per l’empresa Orange.
L’agost de 2019, solucionats els problemes burocràtics amb Orange, aquesta empresa reprèn el desplegament al municipi.
En diverses reunions amb els representants d’Orange l’ajuntament els manifesta l’interès de la Corporació que construeixin en fibra la totalitat del municipi ja que en els projectes que presenten no hi consta la cobertura total del municipi.

Tot i això Orange a anat avançant i a hores d’ara tenen un percentatge molt elevat del seu projecte instal·lat. Que com pot comprovar-se en el mapa adjunt no cobreix la totalitat de les zones on es desplega.

Orange es beneficiari d’una subvenció de la Comunitat Econòmica Europea (PEBA-NGA) per al desplegament per la zona. Aquesta circumstancia d’entrada complicava la inversió per part d’una altre empresa per desplegar-se pel municipi de Cunit.

Aquest desplegament és clarament insuficient per Cunit, per la qual cosa l’ajuntament ha negociat amb diverses empreses per tal d’intentar ampliar la instal·lació que està fent Orange.

Imatge de Desplegament de fibra òptica a Cunit 4
Construït en fibra òptica Novembre 2020 Orange
Imatge de Desplegament de fibra òptica a Cunit 5
Construït fibra òptica novembre 2020 XTA Penedes i Orange

No ha estat fins que l’ajuntament s’ha posat d’acord amb la empresa XTA Penedès (Xarxa de Telecomunicacions Alternatives del Penedès) que no hi ha hagut un veritable projecte per tal de aconseguir el 100% de connectivitat amb fibra òptica al municipi de Cunit.

Aquest mes de Novembre ja s’ha començat el desplegament de XTA el qual avança ràpid en la construcció i imminentment es podrà començar a donar servei.

A hores d’ara el projecte general de desplegament a Cunit està com es mostra en el següent mapa. En blau la zona inicial, en taronja la zona construida per Orange i en groc la zona construida per XTA Penedes. 

Aquesta és una primera fase del desplegament que creiem s’acabarà el primer trimestre del 2021. 

En una segona fase encara per desemvolupar s’estudiaran tots els casos de no cobertura en la primera fase per tal de resoldre’ls i arribar a la fita del 100% de cobertura de fibra òptica al municipi.

Noticies relacionades