La  Biblioteca Municipal Marta Mata és un servei d’informació, formació i lleure obert a tota la ciutadania de qualsevol edat i interessos.  D’accés lliure i gratuït, la biblioteca atén les necessitats informatives de les persones i els col·lectius, col·labora amb institucions i associacions, i promou la cultura i l’hàbit de la lectura.

La Biblioteca vol ser un centre que garanteixi el dret a l’educació permanent, l’aprenentatge en l’ús de la informació i de les noves tecnologies per accedir-hi.  Un centre obert i dinàmic de trobada, integració i interacció, on els ciutadans puguin relacionar-se, desenvolupar-se en les àrees del seu interès i conèixer la societat que els envolta.