Estiu – 2018

Programa de vigilància i informació de la Qualitat de les aigües de bany

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d’acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE

Municipi CUNIT Període de control 06/08/2018 – 19/08/2018
Qualitat de les Aigües de Bany 
Platja Punt de control Qualitat Data anàlisi E. coli (ufc/100ml) EI (ufc/100ml) Temperatura de l’aigua
de Cunit Llevant Av. de la Font (R. Cunit) Imatge de Analítica aigua de bany 6 6/08/2018 22 27 30ºC
de Cunit Ponent c. Arboç Imatge de Analítica aigua de bany 7 6/08/2018 2 2 30ºC

Els resultats dels controls analítics indiquen que les aigües de bany són aptes per al bany i compleixen els requisits de qualitat de la Directiva 2006/7/CE

Criteris Directiva 2006/7/CE

Paràmetre Excel·lentImatge de Analítica aigua de bany 8 BonaImatge de Analítica aigua de bany 9 InsuficientImatge de Analítica aigua de bany 10
E. coli: Escherichia coli ≤250 250-500 >500
EI: Enterococs intestinals ≤100 100-200 >200
Unitats: ufc/100ml (unitats formadores de colònies)