Aprovació definitiva del text refós del Pla de Millora Urbana d’ordenació de volums a l’illa d’Avinguda Barcelona, del Castell, de Cèsar August i Rambla del Prat de Cunit

Aprovació definitiva

Veure el Pla

Certificat aprovació definitiva

Veure el Pla

Aprovació inicial del Pla de Millora Urbana, d’iniciativa privada, corresponent a l’ordenació de volums a la illa delimitada per l’Avinguda Barcelona, del Castell, de Cèsar August i la Rambla del Prat

Aprovació inicial

Veure el Pla

Aprovat per la Junta de Govern Local de data 31 d’octubre de 2017

Document de suspensió de llicencies Aprovació Inicial

Veure el document

Anuncis

Anunci diari ARA

Anunci BOPT

Anunci Seu Electrònica

Modificació puntual núm. 4 POUM

Veure Document

Aprovació provisional

Aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de data 27 de juliol de 2017

 

Pla especial per a la concreció de l’ús de l’edifici anomenat “AVI PAU”

Edicte

Aprovació inicial

Aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 25 de març de 2014.

 

Modificació puntual núm. 3 POUM

Edicte

Aprovació inicial

Aprovat pel Ple de la Corporació en data 25 de juliol de 2013

 

Modificació del document de la memòria social del POUM

Edicte

Aprovació inicial

Aprovat pel Ple de la Corporació en data 28 de març de 2013
Publicat al BOPT núm. 83 de data 10 d’abril de 2013

 

Modificació núm. 2 POUM

Memòria del projecte i plànols

Edicte d’aprovació inicial

Aprovació inicial

Aprovat pel Ple del dia 24/03/2011.
Publicat en el BOP núm. 100 de data 2 de maig de 2011
Publicat en el DOGC núm. 5869 de data 2 de maig de 2011

 

Projecte Urbanització prolongació Avinguda del Castell

Memòria del projecte i plànols

Aprovació inicial

Aprovat per Junta de Govern Local del 10/06/2010
Publicat al BOP núm. 151/2010

 

Pla Parcial Sector SUD 3 (Càmping)

Memòria del projecte i plànols

Edicte d’aprovació inicial

Aprovació inicial

Aprovat per Junta de Govern Local del 01/06/2009
Publicat al BOP núm. 135/2009, DOGC núm. 5405/2009, Diari de Tarragona 22/06/2009 i al Tauler d’anuncis

 

Modificació núm. 1 POUM

Memòria del projecte i plànols

Edicte d’aprovació inicial

Edicte d’aprovació provisional

Aprovació inicial

Aprovat per Ple del 05/03/2009
Publicat al BOP núm. 68/2009, DOGC núm. 5346/2009, Diari de Tarragona del 17/03/2009 i al Tauler d’anuncis.

Aprovació provisional

Aprovat per Ple del 28/05/2009
Publicat al BOP núm. 135/2009, DOGC núm. 5405/2009, Diari de Tarragona del 22/06/2009 i al Tauler d’anuncis.

Aprovació definitiva

Aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona del 01/10/2009
Es va aprovar definitivament la Modificació Puntual núm. 1 del POUM, suspenent-ne l’executivitat i la publicació al DOGC fins que, mitjançant un text refos, s’incorporin les prescripcions que en dita sessió es van aprovar.

Donar conformitat Text Refòs

Ple de data 28 de desembre de 2009
Tramés a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona i pendent publicació DOGC

Donada conformitat al Text refòs per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en sessió de data 18 de març de 2010.

 

Projecte Urbanització Sector Pla de Cunit – 1

Aprovació inicial

Aprovat per Junta de Govern Local del 24/07/2008
Publicat al BOP núm. 256/2008, DOGC núm. 4911/2007, Diari de Tarragona 03/11/2008 i al Tauler d’anuncis.

 

Pla Parcial Sector Pla de Cunit – 1

Aprovació inicial

Aprovat per Junta de Govern Local del 24/05/2007
Publicat al BOP núm. 148/2007, DOGC núm. 4911/2007, Diari de Tarragona 14/06/2007 i al Tauler d’anuncis.

Edicte desistiment tramitació

Edicte desistiment tramitació