Des de Joventut, es fa presencia a l’institut i en els altres centres educatius del municipi, si s’escau, realitzant accions d’informació i prevenció directament amb l’alumnat.

S’ofereixen xerrades o tallers a les aules segons les necessitats detectades per a cada nivell.

Les temàtiques treballades són, entre d’altres: sexualitat i afectivitat, consum de substàncies, abús de pantalles i xarxes socials, gestió emocional i salut mental, orientació acadèmica, orientació laboral, violència de gènere, etc…

Imatge de DINAMITZACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS 3

 

A més, les dues dinamitzadores de l’Espai Jove, també fan presencialitat a l’hora de pati dos dies per setmana amb el servei PIJCES (Punt d’Informació Juvenil als Centres d’Educació Secundària). Aquest consisteix en la descentralització de la informació a l’institut, amb l’objectiu de connectar el servei del PIJ i l’Espai Jove amb l’alumnat i alhora treballar diferents temàtiques d’interès juvenil mitjançant carpes temàtiques de conscienciació amb dinàmiques breus o petits jocs que permeten la interacció amb l’alumnat.

Alhora també i de forma transversal, es fa difusió de tota la programació d’activitats i tallers que trimestralment els ofereix l’Espai Jove.

Imatge de DINAMITZACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS 4