El Servei de Polítiques d’Igualtat de Gènere i Diversitat Sexual de l’ajuntament de Cunit articula les polítiques de gènere de forma integral a Cunit i al consistori, amb la finalitat de transformar el municipi i fer-lo més equitatiu i just per a tothom, i  treballant inevitablement de manera transversal i coordinada amb la resta de serveis municipals.

Posem a l’abast de la ciutadania diversos serveis i recursos d’informació, i d’assessorament especialitzats en matèria d’igualtat dona-home, LGTBI i violències de gènere, així com suport a les entitats de la ciutat, promoció de la participació, i actuacions de sensibilització al llarg de l’any. També atenem totes aquelles persones que així ho manifestin amb la finalitat de superar situacions de desigualtat i discriminació.