L’entrada a la Llar d’Infants és sempre un canvi important en la vida dels infants. El nen/a ha adquirit unes referències a partir de les seves vivències a casa i la seva història personal. En el moment de començar a assistir a la Llar d’Infants aquestes referències donen pas a unes de noves totalment desconegudes que els hi creen inseguretats fins que són capaços d’interioritzar-les.

En aquest nou procés, cada nen/a necessita temps per a:

 • Entendre el que li està passant.
 • Establir nous lligams.
 • Acceptar la nova situació.

Durant el temps que dura el procés d’adaptació hi ha tres parts que intervenen i es veuen afectades: l’infant, la família i l’educador/a.

Actituds que són favorables per a facilitar el procés d’adaptació:

 • Establir diàleg entre la família i l’educador/a.
 • Ser pacients i constants davant les demandes i actituds dels infants.
 • Tenir confiança en l’educador/a.
 • Explicar sempre als infants la veritat.
 • Respectar el ritme d’adaptació de cada infant.

Funcionament del període d’adaptació:

 • Els 5 primers dies  l’infant assisteix una hora al centre:
  • 1r torn: de 9:00h a 10:00h
  • 2n torn: de 10.45h a 11:45h
 • Els 5 dies següents l’infant assisteix en torn de matí:
 • de 9:00h a 12:00h
 • Després dels 10 dies d’adaptació, l’infant ja pot  fer ús de:
  • permanències matinals
  • menjador
  • assistir a la tarda (en cas de ser la modalitat de matrícula triada)