El petit comerç de Cunit està present a quatre zones del municipi: Nucli antic, l’Eixample de la Rambla del Prat, el Passeig Marítim i l’Avinguda Barcelona. Després de la crisi econòmica i financera global, hi ha indicis d’una lleugera recuperació en l’activitat econòmica. En aquest escenari, la regidoria de Promoció Econòmica i Comerç, en el marc de les seves limitades competències, treballa per donar suport al comerç organitzat de Cunit. En aquesta línia, s’impulsen polítiques de promoció de l’activitat econòmica, algunes sorgides d’acords amb l’Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit. L’objectiu estratègic s’orienta pel treball conjunt, sector públic i sector privat, per l’impuls de l’economia local.