El Centre de formació d’adults Dolors Paul és un equipament educatiu de titularitat municipal. L’oferta formativa de l’escola s’adreça a persones majors de 16 anys que volen formar-se culturalment, acadèmicament o bé rebre una formació bàsica que els permeti fer front als reptes de la societat actual.

El CFA Dolors Paul compta amb el reconeixement per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per tal d’impartir els ensenyaments inicials (formació instrumental), la formació básica (educació secundària obligatòria) i cursos d’anglès inicials, tots ells definits des del Departament d’Educació, amb relació a la formació de persones adultes. Tanmateix, disposa de l’autorització per part de la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats per a desenvolupar els cursos de preparació per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior.

El CFA Dolors Paul municipal esdevé centre de suport de l’IOC per al curs de graduat en educació secundària. D’aquesta manera, l’ensenyament a distància s’ha incorporat dins l’estructura del centre, oferint així un suport de proximitat a l’alumnat que opta per cursar els seus estudis de forma no presencial. Poden accedir a l’Institut Obert de Catalunya totes les persones que volen estudiar de manera no presencial i tenen més de 18 anys. També hi poden estudiar les persones que tenen entre 16 i 18 anys i viuen a l’estranger o lluny d’un centre d’ensenyament, tenen una discapacitat, pertanyen a un col.lectiu especial (esportistes d’alt nivell, músics, etc.), o reuneixen altres circumstàncies a valorar per la direcció del centre o el Departament d’Ensenyament.

D’altra banda, el CFA Dolors Paul també esdevé centre col·laborador del projecte ACTIC. L’ACTIC és la certificació acreditativa dels coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals. Aquesta certificació permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador. La prova és telemàtica, encara que s’ha de fer en un centre col·laborador autoritzat per la Generalitat, el qual garanteix que es fa en les condicions adequades.

Per últim, el CFA Dolors Paul ofereix un servei d’orientació acadèmica i formativa a totes aquelles persones interessades a reprendre o complementar la seva formació acadèmica. Cal sol·licitar cita prèvia trucant al telèfon de contacte en l’horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 hores; dimarts i dijous, de 15.30 a 18.30 hores).

Dades del centre

CFA Dolors Paul

C/ de la Creueta, s/n mapa

Telf. 977 674 601

direccioef@cunit.cat

Per a més informació sobre el CFA Dolors Paul podeu visitar el següent enllaç