DENOMINACIÓSUBGRUPSOU BASENIVELL COMPL DESTICOMPLEMENT DESTIAREA/SUBAREACOMPLEMENT ESPECÍFICTOTAL ANUAL + PAGA EXTRACODI PLAÇAFORMA DE PROVISIÓ SI ES VACANT
SECRETARIA115928,123014718,34SECRETARIA60.688,4691.334,92F.1CONCURS
INTERVENCIÓA115928,123014718,34ECONOMIA54.142,7684.789,22F.2CONCURS
TRESORERA115928,122610608,08ECONOMIA24.470,4651.006,66F.3CONCURS
ADMINISTRACIÓ GENERAL
TECNIC ADMINISTRACIOA115928,123014718,34ECONOMIA54.142,7684.789,22F4/1CONCURS
TECNIC ADMINISTRACIÓA115928,12227746,2SECRETARIA20.749,8244.424,14F4/2CONCURS
CAP DE SECCIÓC110727,38196339,62SECRETARIA13.550,8830.617,88F5/1CONCURS
CAP DE SECCIÓC110727,38196339,62TERRITORI13.550,8830.617,88F5/2CONCURS
CAP DE SECCIÓC110727,38196339,62SECRETARIA OAC13.550,8830.617,88CONCURS
ADMINISTRATIUC110727,38227746,2SERVEI A LES PERSONES12.127,9230.601,50F6/1CONCURS
ADMINISTRATIU/VAC110727,38185998,44SECRETARIA12.047,0028.772,82F6/2CONCURS
ADMINISTRATIU/VAC110727,38185998,44SEG CIUTADANA12.047,0028.772,82F6/3CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76165316,78SECRETARIA-OAC10.765,5825.175,12F7/1CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76165316,78ECONOMIA7.559,4421.968,98F7/2CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76165316,78 SERVEI A LES PERSONES7.559,4421.968,98F7/3CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76165316,78PRESIDENCIA7.559,4421.968,98F7/4CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76165316,78SERVEIS SOCIALS7.559,4421.968,98F7/5CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76165316,78SECRETARIA7.559,4421.968,98F7/6CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76165316,78VIA PUBLICA7.559,4421.968,98F7/7CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76165316,78TERRITORI7.559,4421.968,98F7/8CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76165316,78SERVEI A LES PERSONES7.559,4421.968,98F7/9CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76165316,78SECRETARIA-OAC10.765,5825.175,12F7/10CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76165316,78SECRETARIA7.559,4421.968,98F7/11CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76165316,78SECRETARIA-OAC10.765,5825.175,12F7/12CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76165316,78SECRETARIA -OAC10.765,5825.175,12F7/13CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76175657,12ECONOMIA14.853,3029.603,18F7/14CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76175657,12ECONOMIA10.911,7425.661,62F7/15CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76175657,12ECONOMIA10.911,7425.661,62F7/16CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76165316,78BIBLIOTECA7.559,4421.968,98F7/17CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76165316,78TERRITORI7.559,4421.968,98F7/18CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76165316,78PRESIDENCIA7.559,4421.968,98F7/19CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76165316,78SERVEI A LES PERSONES7.559,4421.968,98F7/20CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76165316,78SECRETARIA7.559,4421.968,98F7/21CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76165316,78PRESIDENCIA7.559,4421.968,98F7/22CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76165316,78SECRETARIA-OAC10.765,5825.175,12F7/23CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76165316,78SECRETARIA7.559,4421.968,98F7/24CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76165316,78TERRITORI7.559,4421.968,98F7/25CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76165316,78ECONOMIA7.559,4421.968,98F7/26CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76165316,78SECRETARIA7.559,4421.968,98F7/27CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76165316,78SERVEI A LES PERSONES7.559,4421.968,98F7/28CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76165316,78SECRETARIA7.559,4421.968,98F7/29CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76165316,78SERVEI A LES PERSONES7.559,4421.968,98F7/30CONCURS
AUXILIAR ADM.C29092,76165316,78SERVEI A LES PERSONES7.559,4421.968,98F7/31CONCURS
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
SUBESCALA TECNICA
DENOMINACIÓSUBGRUPSOU BASENIVELL COMPL DESTICOMPLEMENT DESTIAREA/SUBAREACOMPLEMENT ESPECÍFICTOTAL ANUAL + PAGA EXTRACODI PLAÇAFORMA DE PROVISIÓ SI ES VACANT
TECNIC ADM SUPA115928,123014718,34TERRITORI54.142,7684.789,22F8/1CONCURS
TECNIC ADM SUPA115928,12227746,2TERRITORI21.216,6244.890,94F8/2CONCURS
TECNIC ADM SUPA115928,122610608,08SERVEI A LES PERSONES18.081,0044.617,20F8/3CONCURS
TECNIC ADM SUPA115928,122610608,08ECONOMIA24.470,4651.006,66F8/4A EXTINGUIR
TECNIC ADM MITJAA214006,282610608,08SECRETARIA27.431,7452.046,10F9/1CONCURS
TECNIC ADM MITJAA214006,282610608,08VIA PUBLICA24.240,4448.854,80F9/2CONCURS
TECNIC ADM MITJAA214006,28238301,86TERRITORI24.240,4446.548,58F9/3CONCURS
TECNIC ADM MITJAA214006,28248856,4 PRESIDENCIA10.995,0433.857,72F9/4CONCURS
TECNIC ADM MITJAA214006,28227746,2TERRITORI9.824,7831.577,26F.9/5CONCURS
TECNIC ADM MITJAA214006,28227746,2TERRITORI9.824,7831.577,26F9/5BISCONCURS
TECNIC ADM MITJAA214006,28227746,2TERRITORI9.579,6431.332,12F9/6CONCURS
TECNIC ADM MITJAA214006,28206680,66SECRETARIA10.555,1631.242,10F9/7CONCURS
SUBESCALA  SERVEIS ESPECIALS
DENOMINACIÓSUBGRUPSOU BASENIVELL COMPL DESTICOMPLEMENT DESTIAREA/SUBAREACOMPLEMENT ESPECÍFICTOTAL ANUAL + PAGA EXTRACODI PLAÇAFORMA DE PROVISIÓ SI ES VACANT
SERGENTC110727,38206680,66SEGURETAT CIUTADANA17.030,0234.438,06F10/1CONCURS
SERGENTC110727,38206680,66SEGURETAT CIUTADANA17.030,0234.438,06F10/2CONC-OP PROM. INTERNA
CAPORALC29092,76185998,44SEGURETAT CIUTADANA15.815,3830.906,58F11/1CONCURS
CAPORALC29092,76185998,44SEGURETAT CIUTADANA15.815,3830.906,58F11/2CONCURS
CAPORALC29092,76185998,44SEGURETAT CIUTADANA15.815,3830.906,58F11/3CONCURS
CAPORALC29092,76185998,44SEGURETAT CIUTADANA15.815,3830.906,58F11/4CONCURS
CAPORALC29092,76185998,44SEGURETAT CIUTADANA15.815,3830.906,58F11/5CONCURS
CAPORALC29092,76185998,44SEGURETAT CIUTADANA15.815,3830.906,58F11/6CONCURS
AGENTC29092,76175657,12SEGURETAT CIUTADANA12.927,6027.677,48F12/1CONCURS
AGENTC29092,76175657,12SEGURETAT CIUTADANA12.927,6027.677,48F12/2CONCURS
AGENTC29092,76175657,12SEGURETAT CIUTADANA12.927,6027.677,48F12/3CONCURS
AGENTC29092,76175657,12SEGURETAT CIUTADANA12.927,6027.677,48F12/4CONCURS
AGENTC29092,76175657,12SEGURETAT CIUTADANA12.927,6027.677,48F12/5CONCURS
AGENTC29092,76175657,12SEGURETAT CIUTADANA12.927,6027.677,48F12/6CONCURS
AGENTC29092,76175657,12SEGURETAT CIUTADANA12.927,6027.677,48F12/7CONCURS
AGENTC29092,76175657,12SEGURETAT CIUTADANA12.927,6027.677,48F12/8CONCURS
AGENTC29092,76175657,12SEGURETAT CIUTADANA12.927,6027.677,48F12/9CONCURS
AGENTC29092,76175657,12SEGURETAT CIUTADANA12.927,6027.677,48F12/10CONCURS
AGENTC29092,76175657,12SEGURETAT CIUTADANA12.927,6027.677,48F12/11CONCURS
AGENTC29092,76175657,12SEGURETAT CIUTADANA12.927,6027.677,48F12/12CONCURS
AGENTC29092,76175657,12SEGURETAT CIUTADANA12.927,6027.677,48F12/13CONCURS
AGENTC29092,76175657,12SEGURETAT CIUTADANA12.927,6027.677,48F12/14CONCURS
AGENTC29092,76175657,12SEGURETAT CIUTADANA12.927,6027.677,48F12/15CONCURS
AGENTC29092,76175657,12SEGURETAT CIUTADANA12.927,6027.677,48F12/16CONCURS
AGENTC29092,76175657,12SEGURETAT CIUTADANA12.927,6027.677,48F12/17CONCURS
AGENTC29092,76175657,12SEGURETAT CIUTADANA12.927,6027.677,48F12/18CONCURS
AGENTC29092,76175657,12SEGURETAT CIUTADANA12.927,6027.677,48F12/19CONCURS
AGENTC29092,76175657,12SEGURETAT CIUTADANA12.927,6027.677,48F12/20CONCURS
AGENTC29092,76175657,12SEGURETAT CIUTADANA12.927,6027.677,48F12/21CONCURS
AGENTC29092,76175657,12SEGURETAT CIUTADANA12.927,6027.677,48F12/22CONCURS
AGENTC29092,76175657,12SEGURETAT CIUTADANA12.927,6027.677,48F12/23CONCURS
TEC. AUX. PROT CIVILC110727,38175657,12SEGURETAT CIUTADANA12.927,6029.312,10F13CONCURS
AGUTZILAP8333,08144634,56SECRETARIA11.524,8024.492,44F14CONCURS
PERSONAL LABORAL
DENOMINACIÓSUBGRUPSOU BASENIVELL COMPL DESTICOMPLEMENT DESTIAREA/SUBAREACOMPLEMENT ESPECÍFICTOTAL ANUAL + PAGA EXTRACODI PLAÇAFORMA DE PROVISIÓ SI ES VACANT
TECNIC SUPERIORA115928,122610608,08PRESIDENCIA18.291,1444.827,34L1/1CONCURS
DIRECCIO EFDPA214006,28227746,2ENSENYAMENT15.456,8437.209,32CONCURS
TECNIC SUPERIORA115928,12227746,2ENSENYAMENT9.666,0233.340,34L1/2CONCURS
TECNIC SUPERIORA115928,12227746,2ENSENYAMENT9.666,0233.340,34L1/3CONCURS
TECNIC SUPERIORA115928,12227746,2ENSENYAMENT9.666,0233.340,34L1/4CONCURS
TECNIC SUPERIORA115928,12227746,2TERRITORI21.216,5844.890,90L1/5CONCURS
TECNIC MIGA214006,28227746,2ENSENYAMENT10.579,3832.331,86L2/1CONCURS
TECNIC MIGA214006,28227746,2ENSENYAMENT10.579,3832.331,86L2/2CONCURS
TECNIC MIGA214006,28227746,2BIBLIOTECA10.579,3832.331,86L2/3CONCURS
TECNIC MIGA214006,28227746,2PRESIDENCIA10.579,3832.331,86L2/4CONCURS
TECNIC MIGA214006,28185998,44SERVEI A LES PERSONES9.824,7829.829,50L2/5CONCURS
TECNIC MIGA214006,28185998,44SERVEI A LES PERSONES9.824,7829.829,50L2/6CONCURS
TECNIC MIGA214006,28185998,44SERVEI A LES PERSONES9.824,7829.829,50L2/7CONCURS
DIRECTORA LLAR INFC110727,38185998,44ENSENYAMENT7.867,4424.593,26CONCURS
TEC ESP LLAR INFC110727,38165316,78ENSENYAMENT4.137,9820.182,14L3/1CONCURS
TEC ESP LLAR INFC110727,38165316,78ENSENYAMENT4.137,9820.182,14L3/2CONCURS
TEC ESP LLAR INFC110727,38165316,78ENSENYAMENT4.137,9820.182,14L3/3CONCURS
TEC ESP LLAR INFC110727,38165316,78ENSENYAMENT4.137,9820.182,14L3/4CONCURS
TEC ESP LLAR INFC110727,38165316,78ENSENYAMENT4.137,9820.182,14L3/5CONCURS
TEC ESP LLAR INFC110727,38165316,78ENSENYAMENT4.137,9820.182,14L3/6CONCURS
TEC ESP LLAR INFC110727,38165316,78ENSENYAMENT4.137,9820.182,14L3/7CONCURS
TEC ESP LLAR INFC110727,38165316,78ENSENYAMENT4.137,9820.182,14L3/8CONCURS
TEC ESP LLAR INFC110727,38165316,78ENSENYAMENT4.137,9820.182,14L3/9CONCURS
TEC ESP LLAR INFC110727,38165316,78ENSENYAMENT4.137,9820.182,14L3/10CONCURS
TEC ESP LLAR INFC110727,38165316,78ENSENYAMENT4.137,9820.182,14L3/11CONCURS
TEC ESP LLAR INFC110727,38165316,78ENSENYAMENT4.137,9820.182,14L3/12CONCURS
TECNIC AUXILIARC110727,38165316,78PRESIDENCIA4.137,9820.182,14L4CONCURS
TECNIC AUXILIARC110727,38185998,44PRESIDENCIA6.592,8823.318,70L5CONCURS
ENCARREGAT SERVC29092,76175657,12VIA PUBLICA8.455,8623.205,74L6/1CONCURS
ENCARREGAT SERVC29092,76175657,12VIA PUBLICA8.455,8623.205,74L6/2CONCURS
OFICIAL 1ªC29092,76165316,78VIA PUBLICA5.251,9619.661,50L7CONCURS
OFICIAL TRACTORISTC29092,76165316,78VIA PUBLICA5.251,9619.661,50L8CONCURS
OPERARIAP8333,08144634,56VIA PUBLICA6.070,4019.038,04L9/1CONCURS
OPERARIAP8333,08144634,56VIA PUBLICA6.070,4019.038,04L9/2CONCURS
OPERARIAP8333,08144634,56VIA PUBLICA6.070,4019.038,04L9/3CONCURS
OPERARIAP8333,08144634,56VIA PUBLICA6.070,4019.038,04L9/4CONCURS
OPERARIAP8333,08144634,56VIA PUBLICA6.070,4019.038,04L9/5CONCURS
OPERARIAP8333,08144634,56VIA PUBLICA6.070,4019.038,04L9/6CONCURS
OPERARIAP8333,08144634,56VIA PUBLICA6.070,4019.038,04L9/7CONCURS
OPERARIAP8333,08144634,56VIA PUBLICA6.070,4019.038,04L9/8CONCURS
RECEPCIONISTAC29092,76165316,78SEGURETAT CIUTADANA9.974,3024.383,84L10/1CONCURS
RECEPCIONISTAC29092,76165316,78SERVEI A LES PERSONES3.235,2617.644,80L10/2CONCURS
RECEPCIONISTAC29092,76165316,78SEGURETAT CIUTADANA9.974,3024.383,84L10/3CONCURS
RECEPCIONISTAC29092,76165316,78SEGURETAT CIUTADANA9.974,3024.383,84L10/4CONCURS
RECEPCIONISTAC29092,76165316,78SEGURETAT CIUTADANA9.974,3024.383,84L10/5CONCURS
RECEPCIONISTAC29092,76165316,78SECRETARIA-OAC10.765,5825.175,12L10/6CONCURS
RECEPCIONISTAC29092,76165316,78SEGURETAT CIUTADANA9.974,3024.383,84L10/7CONCURS
RECEPCIONISTAC29092,76165316,78ENSENYAMENT3.235,2617.644,80L10/8CONCURS
ORDENANÇAAP8333,08123951,64ENSENYAMENT7.501,0619.785,78L11/1CONCURS
ORDENANÇAAP8333,08123951,64ENSENYAMENT7.501,0619.785,78L11/2CONCURS
ORDENANÇAAP8333,08123951,64SERVEI A LES PERSONES7.501,0619.785,78L11/3CONCURS
ORDENANÇAAP8333,08123951,64PRESIDENCIA7.501,0619.785,78L11/4CONCURS
ORDENANÇAAP8333,08123951,64ENSENYAMENT7.501,0619.785,78L11/5CONCURS
ORDENANÇAC29092,76165316,78PRESIDENCIA5.610,2220.019,76L11/6CONCURS
ORDENANÇAAP8333,08123951,64SERVEIS A LES PERSONES7.501,0619.785,78L11/7CONCURS
ORDENANÇAAP8333,08123951,64PRESIDENCIA7.501,0619.785,78L11/8CONCURS
ORDENANÇAAP8333,08123951,64PRESIDENCIA7.501,0619.785,78L11/9CONCURS
ORDENANÇAAP8333,08123951,64SERVEIS A LES PERSONES7.501,0619.785,78L11/10CONCURS
AUXILIAR DELINEANTC29092,76175657,12TERRITORI10.029,1824.779,06L12CONCURS
MEDIADOR CULTURAC29092,76165316,78PRESIDENCIA7.559,4421.968,98L13CONCURS
TECNIC JOVENTUTC110727,38185998,44SERVEI A LES PERSONES12.017,0428.742,86L14CONCURS
AUX.  BIBLIOTECAC110727,38227746,2BIBLIOTECA10.579,3829.052,96L15/1CONCURS
AUX.  BIBLIOTECAC110727,38227746,2BIBLIOTECA10.579,3829.052,96L15/2CONCURS
AUX.  BIBLIOTECAC110727,38227746,2BIBLIOTECA10.579,3829.052,96L15/3CONCURS
INFORMADORC29092,76165316,78SERVEIS A LES PERSONES2.502,3616.911,90L16CONCURS
ADMINISTRATIVAC110727,38185998,44ECONOMIA12.047,0028.772,82L17CONCURS
AUX ADMINISTRATIUC29092,76175657,12ECONOMIA14.416,9229.166,80L18/1CONCURS
AUX ADMINISTRATIUC29092,76165316,78TERRITORI7.559,4421.968,98L18/2CONCURS
AUX ADMINISTRATIUC29092,76165316,78SECRETARIA-OAC10.765,5825.175,12L18/3CONCURS
AUX ADMINISTRATIUC29092,76165316,78VIA PUBLICA7.559,4421.968,98L18/4CONCURS
AUX ADMINISTRATIUC29092,76165316,78SECRETARIA-OAC10.765,5825.175,12L18/5CONCURS
AUX ADMINISTRATIUC29092,76165316,78SECRETARIA7.559,4421.968,98L18/6CONCURS
AUX TECNIC PROTECCIÓ CIVILC29092,76175657,12SEGURETAT CIUTADANA12.927,6027.677,48L19A EXTINGIR
COORDINADOR RELACIONS CIUTADC110727,38185998,44PRESIDENCIA11.152,2627.878,08L20CONCURS
INFORMADOR ESPAI ASSOCIATIUC110727,38185998,44PRESIDENCIA11.152,2627.878,08L21CONCURS
PERSONAL EVENTUAL
DENOMINACIÓGRUPNIVELL COMPL DESTIRETRIBUCIÓDEDICACIÓCODI PLAÇAFUNCIONS
ASSESSOR COMUNICACIÓ I PROJECCIÓ MUNICIPAL30750100E1Acord Ple 25,07,2019
ASSESOR SERVEIS GENERALS3075050E2Acord Ple 25,07,2019