PERSONAL FUNCIONARI

 

DENOMINACIÓ  SUBGRUP  NIVELLCOMPL DESTI SUBAREA  COMPLEMENTESPECÍFIC CODI.PLAÇA FORMA DE PROVISIÓSI ES VACANT
SECRETARI A1 30 SECRETARIA 57.902,88 F.1
INTERVENCIÓ A 1 30 ECONOMIA 51.657,48 F.2
TRESORER A 1 26 ECONOMIA 23.347,38 F.3 CONCURS
ADMINISTRACIÓ GENERAL
TECNIC ADMINISTRACIO A1 30 ECONOMIA 51.657,48 F4/1
TECNIC ADMINISTRACIÓ A1 22 SECRETARIA 20.242,74 F4/2 CONCURS
CAP DE SECCIÓ C1 19 SECRETARIA 12.929,00 F5/1
CAP DE SECCIÓ C1 19 URBANISME 12.929,00 F5/2
ADMINISTRATIU C1 22 SERVEI A LES PERSONES 11.571,28 F6/1
ADMINISTRATIU/VA C1 18 SECRETARIA 11.494,00 F6/2
ADMINISTRATIU/VA C1 18 SECRETARIA 11.494,00 F6/3 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 16 SECRETARIA-OAC 10.271,38 F7/1
AUXILIAR ADM. C2 16 ECONOMIA 7.212,52 F7/2
AUXILIAR ADM. C2 16 SERVEI A LES PERSONES 7.212,52 F7/3
AUXILIAR ADM. C2 16 SERVEIS SOCIALS 7.212,52 F7/4
AUXILIAR ADM. C2 16 SERVEIS SOCIALS 7.212,52 F7/5
AUXILIAR ADM. C2 16 SECRETARIA 7.212,52 F7/6
AUXILIAR ADM. C2 16 VIA PUBLICA 7.212,52 F7/7
AUXILIAR ADM. C2 16 URBANISME 7.212,52 F7/8
AUXILIAR ADM. C2 16 SERVEI A LES PERSONES 7.212,52 F7/9
AUXILIAR ADM. C2 16 SECRETARIA-OAC 10.271,38 F7/10
AUXILIAR ADM. C2 16 SECRETARIA 7.212,52 F7/11
AUXILIAR ADM. C2 16 SECRETARIA-OAC 10.271,38 F7/12
AUXILIAR ADM. C2 16 SERVEI A LES PERSONES 7.212,52 F7/13 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 17 ECONOMIA 14.171,50 F7/14
AUXILIAR ADM. C2 17 ECONOMIA 10.410,82 F7/15
AUXILIAR ADM. C2 17 ECONOMIA 10.410,82 F7/16
AUXILIAR ADM. C2 16 BIBLIOTECA 7.212,52 F7/17
AUXILIAR ADM. C2 16 URBANISME 7.212,52 F7/18
AUXILIAR ADM. C2 16 PRESIDENCIA 7.212,52 F7/19
AUXILIAR ADM. C2 16 SERVEI A LES PERSONES 7.212,52 F7/20
AUXILIAR ADM. C2 16 SEGURETAT CIUTADANA 7.212,52 F7/21
AUXILIAR ADM. C2 16 PRESIDENCIA 7.212,52 F7/22 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 16 SECRETARIA-OAC 10.271,38 F7/23
AUXILIAR ADM. C2 16 SECRETARIA 7.212,52 F7/24
AUXILIAR ADM. C2 16 URBANISME 7.212,52 F7/25
AUXILIAR ADM. C2 16 ECONOMIA 7.212,52 F7/26
AUXILIAR ADM. C2 16 SECRETARIA 7.212,52 F7/27
AUXILIAR ADM. C2 16 SERVEI A LES PERSONES 7.212,52 F7/28
AUXILIAR ADM. C2 16 SECRETARIA 7.212,52 F7/29
AUXILIAR ADM. C2 16 URBANISME 7.212,52 F7/30 CONCURS
AUXILIAR ADM. C2 16 SERVEI A LES PERSONES 7.212,52 F7/31
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
SUBESCALA TECNICA
DENOMINACIÓ  SUBGRUP  NIVELLCOMPL DESTI SUBAREA  COMPLEMENTESPECIFIC CODI.PLAÇA FORMA DE PROVISIÓSI ES VACANT
TECNIC ADM SUP A1 30 URBANISME 51.657,48 F8/1
TECNIC ADM SUP A1 22 URBANISME 16.194,22 F8/2 CONCURS
TECNIC ADM SUP A1 26 SERVEI A LES PERSONES 17.251,08 F8/3 CONCURS
TECNIC ADM SUP A1 26 ECONOMIA 23.347,38 F8/4 A EXTINGUIR
TECNIC ADM MITJA A2 26 SECRETARIA 26.172,72 F9/1
TECNIC ADM MITJA A2 26 VIA PUBLICA 23.127,86 F9/2
TECNIC ADM MITJA A2 23 URBANISME 23.127,86 F9/3
TECNIC ADM MITJA A2 24 PRESIDENCIA 10.490,20 F9/4
TECNIC ADM MITJA A2 22 URBANISME 9.373,70 F.9/5 CONCURS
TECNIC ADM MITJA A2 22 URBANISME 9.373,70 F9/5BIS
TECNIC ADM MITJA A2 22 URBANISME 9.140,04 F9/6 CONCURS
TECNIC ADM MITJA A2 20 SECRETARIA 10.070,62 F9/7 CONCURS
SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS

 

DENOMINACIÓ  SUBGRUP  NIVELLCOMPL DESTI SUBAREA  COMPLEMENTESPECIFIC CODI.PLAÇA FORMA DE PROVISIÓSI ES VACANT
SERGENT C1 20 SEGURETAT CIUTADANA 16.248,40 F10
CAPORAL C2 18 SEGURETAT CIUTADANA 15.089,48 F11/1
CAPORAL C2 18 SEGURETAT CIUTADANA 15.089,48 F11/2
CAPORAL C2 18 SEGURETAT CIUTADANA 15.089,48 F11/3
CAPORAL C2 18 SEGURETAT CIUTADANA 15.089,48 F11/4
CAPORAL C2 18 SEGURETAT CIUTADANA 15.089,48 F11/5
CAPORAL C2 18 SEGURETAT CIUTADANA 15.089,48 F11/6 CONCURS
AGENT C2 17 SEGURETAT CIUTADANA 12.334,14 F12/1
AGENT C2 17 SEGURETAT CIUTADANA 12.334,14 F12/2
AGENT C2 17 SEGURETAT CIUTADANA 12.334,14 F12/3
AGENT C2 17 SEGURETAT CIUTADANA 12.334,14 F12/4 CONCURS
AGENT C2 17 SEGURETAT CIUTADANA 12.334,14 F12/5 CONCURS
AGENT C2 17 SEGURETAT CIUTADANA 12.334,14 F12/6
AGENT C2 17 SEGURETAT CIUTADANA 12.334,14 F12/7
AGENT C2 17 SEGURETAT CIUTADANA 12.334,14 F12/8
AGENT C2 17 SEGURETAT CIUTADANA 12.334,14 F12/9
AGENT C2 17 SEGURETAT CIUTADANA 12.334,14 F12/10
AGENT C2 17 SEGURETAT CIUTADANA 12.334,14 F12/11
AGENT C2 17 SEGURETAT CIUTADANA 12.334,14 F12/12
AGENT C2 17 SEGURETAT CIUTADANA 12.334,14 F12/13 CONCURS
AGENT C2 17 SEGURETAT CIUTADANA 12.334,14 F12/14
AGENT C2 17 SEGURETAT CIUTADANA 12.334,14 F12/15
AGENT C2 17 SEGURETAT CIUTADANA 12.334,14 F12/16
AGENT C2 17 SEGURETAT CIUTADANA 12.334,14 F12/17
AGENT C2 17 SEGURETAT CIUTADANA 12.334,14 F12/18
AGENT C2 17 SEGURETAT CIUTADANA 12.334,14 F12/19 CONCURS
AGENT C2 17 SEGURETAT CIUTADANA 12.334,14 F12/20
AGENT C2 17 SEGURETAT CIUTADANA 12.334,14 F12/21
AGENT C2 17 SEGURETAT CIUTADANA 12.334,14 F12/22
AGENT C2 17 SEGURETAT CIUTADANA 12.334,14 F12/23
AGENT C2 17 SEGURETAT CIUTADANA 12.334,14 F12/24
AGENT C2 17 SEGURETAT CIUTADANA 12.334,14 F12/25
AGUTZIL AP 14 SECRETARIA 10.995,74 F13
PERSONAL LABORAL
DENOMINACIÓ  SUBGRUP  NIVELLCOMPL DESTI AREA  COMPLEMENTESPECIFIC CODI.PLAÇA FORMA DE PROVISIÓSI ES VACANT
TECNIC SUPERIOR A1 26 PRESIDENCIA 17.451,42 L1/1
TECNIC SUPERIOR A1 22 ENSENYAMENT 15.006,32 L1/2 CONCURS
TECNIC SUPERIOR A1 22 ENSENYAMENT 9.222,36 L1/3 CONCURS
TECNIC SUPERIOR A1 22 ENSENYAMENT 9.222,36 L1/4 CONCURS
TECNIC SUPERIOR A1 22 TERRITORI 20.242,74 L1/5 CONCURS
TECNIC MIG A2 22 ENSENYAMENT 10.093,86 L2/1
TECNIC MIG A2 22 ENSENYAMENT 10.093,86 L2/2
TECNIC MIG A2 22 BIBLIOTECA 10.093,86 L2/3
TECNIC MIG A2 22 PRESIDENCIA 10.093,72 L2/4 CONCURS
TECNIC MIG A2 18 SERVEI A LES PERSONES 9.373,70 L2/5 CONCURS
TECNIC MIG A2 18 SERVEI A LES PERSONES 9.373,70 L2/6 CONCURS
TECNIC MIG A2 18 TERRITORI 9.373,70 L2/7 CONCURS
DIRECTORA LLAR INF C1 18 ENSENYAMENT 7.506,24 CONCURS
TEC ESP LLAR INF C1 16 ENSENYAMENT 3.948,00 L3/1
TEC ESP LLAR INF C1 16 ENSENYAMENT 3.948,00 L3/2
TEC ESP LLAR INF C1 16 ENSENYAMENT 3.948,00 L3/3
TEC ESP LLAR INF C1 16 ENSENYAMENT 3.948,00 L3/4
TEC ESP LLAR INF C1 16 ENSENYAMENT 3.948,00 L3/5
TEC ESP LLAR INF C1 16 ENSENYAMENT 3.948,00 L3/6
TEC ESP LLAR INF C1 16 ENSENYAMENT 3.948,00 L3/7
TEC ESP LLAR INF C1 16 ENSENYAMENT 3.948,00 L3/8 CONCURS
TEC ESP LLAR INF C1 16 ENSENYAMENT 3.948,00 L3/9
TEC ESP LLAR INF C1 16 ENSENYAMENT 3.948,00 L3/10
TEC ESP LLAR INF C1 16 ENSENYAMENT 3.948,00 L3/11
TEC ESP LLAR INF C1 16 ENSENYAMENT 3.948,00 L3/12
TECNIC AUXILIAR C1 16 PRESIDENCIA 3.948,00 L4 CONCURS
TECNIC AUXILIAR C1 18 PRESIDENCIA 6.290,20 L5
ENCARREGAT SERV C2 17 VIA PUBLICA 8.067,78 L6/1
ENCARREGAT SERV C2 17 VIA PUBLICA 8.067,78 L6/2
OFICIAL 1ª C2 16 VIA PUBLICA 5.011,02 L7
OFICIAL TRACTORIST C2 16 VIA PUBLICA 5.011,02 L8
OPERARI AP 14 VIA PUBLICA 5.791,66 L9/1 CONCURS
OPERARI AP 14 VIA PUBLICA 5.791,66 L9/2
OPERARI AP 14 VIA PUBLICA 5.791,66 L9/3
OPERARI AP 14 VIA PUBLICA 5.791,66 L9/4
OPERARI AP 14 VIA PUBLICA 5.791,66 L9/5
OPERARI AP 14 VIA PUBLICA 5.791,66 L9/6
OPERARI AP 14 VIA PUBLICA 5.791,66 L9/7
OPERARI AP 14 VIA PUBLICA 5.791,66 L9/8
RECEPCIONISTA C2 16 SEGURETAT CIUTADANA 9.516,50 L10/1
RECEPCIONISTA C2 16 SERVEI A LES PERSONES 3.086,72 L10/2
RECEPCIONISTA C2 16 SEGURETAT CIUTADANA 9.516,50 L10/3
RECEPCIONISTA C2 16 SEGURETAT CIUTADANA 9.516,50 L10/4
RECEPCIONISTA C2 16 SEGURETAT CIUTADANA 9.516,50 L10/5
RECEPCIONISTA C2 16 SECRETARIA-OAC 10.271,38 L10/6
RECEPCIONISTA C2 16 SEGURETAT CIUTADANA 9.516,50 L10/7
RECEPCIONISTA C2 16 SEGURETAT CIUTADANA 9.516,50 L10/8
ORDENANÇA AP 12 ENSENYAMENT 7.156,80 L11/1
ORDENANÇA AP 12 ENSENYAMENT 7.156,80 L11/2
ORDENANÇA AP 12 ENSENYAMENT 7.156,80 L11/3
ORDENANÇA AP 12 PRESIDENCIA 7.156,80 L11/4 CONCURS
ORDENANÇA AP 12 ENSENYAMENT 7.156,80 L11/5
ORDENANÇA C2 16 PRESIDENCIA 5.313,70 L11/6 CONCURS
ORDENANÇA AP 12 SERVEIS A LES PERSONES 7.156,80 L11/7 CONCURS
ORDENANÇA AP 12 PRESIDENCIA 7.156,80 L11/8 CONCURS
ORDENANÇA AP 12 PRESIDENCIA 7.156,80 L11/9 CONCURS
ORDENANÇA AP 12 SERVEIS A LES PERSONES 7.156,80 L11/10
AUXILIAR DELINEANT C2 17 URBANISME 9.568,86 L12
MEDIADOR CULTURA C2 16 PRESIDENCIA 7.212,52 L13 CONCURS
TECNIC JOVENTUT C1 18 SERVEI A LES PERSONES 11.494,00 L14 CONCURS
AUX. BIBLIOTECA C1 22 BIBLIOTECA 10.093,86 L15/1
AUX. BIBLIOTECA C1 22 BIBLIOTECA 10.093,86 L15/2 CONCURS
AUX. BIBLIOTECA C1 22 BIBLIOTECA 10.093,86 L15/3 CONCURS
INFORMADOR C2 16 SERVEIS A LES PERSONES 2.387,42 L16
ADMINISTRATIVA C1 18 ECONOMIA 11.494,00 L17
AUX ADMINISTRATIU C2 17 ECONOMIA 13.755,00 L18/1
AUX ADMINISTRATIU C2 16 URBANISME 7.212,52 L18/2
AUX ADMINISTRATIU C2 16 SECRETARIA-OAC 10.271,38 L18/3
AUX ADMINISTRATIU C2 16 VIA PUBLICA 7.212,52 L18/4
AUX ADMINISTRATIU C2 16 SECRETARIA-OAC 10.271,38 L18/5
AUX ADMINISTRATIU C2 16 ECONOMIA 7.212,52 L18/6 CONCURS
AUX TECNIC PROTECCIÓ CIVIL C2 17 SEGURETAT CIUTADANA 12.334,14 L19
COORDINADOR RELACIONS CIUTAD C1 18 PRESIDENCIA 10.640,28 L20 CONCURS
INFORMADOR ESPAI ASSOCIATIU C1 18 PRESIDENCIA 10.640,28 L21 CONCURS

*NOTA: L’IMPORT DEL COMPLEMENT ESPECIFIC QUEDA CONDICIONAT A L’APROVACIÓ DE LA LLEI GRAL DE PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT ANY 2018.EN CAS QUE AQUESTA LLEI NO CONTEMPLI L’AUGMENT DEL 2% ESTABLERT EN AQUESTA RLT SERA D’APLICACIÓ L’IMPORT QUE ESTABLEIXI LA LLEI GENERAL PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT ANY 2018 O QUALSEVOL ALTRA DISPOSICIÓ LEGAL.

 

Close Menu

Centre de preferències de privadesa

Cookies imprescindibles

S'usen per emmagatzemar el teu nom, correu, IP i altres dades que deixes en els formularis de comentaris, contacte, accés i les teves preferències de privacitat.

__atuvc,__atuvs,gdpr[allowed_cookies],gdpr[consent_types],wpSGCacheBypass

Cookies de tercers

S'utilitzen per poder compartir continguts a les xarxes socials i millorar l'experiència d'usuari

loc,mus,ouid,ssc,ssh,sshs,uid,uvc,xtc
loc,mus,ouid,ssc,ssh,sshs,uid,uvc,xtc
BX,xb
fr
external_referer, guest_id, personalization_id

Tanca el compte?

El vostre compte es tancarà i totes les dades se suprimiran permanentment i no es podran recuperar. Estàs segur?