REGIDORIA DE MEDI AMBIENT SOSTENIBILITAT I PLATGES

Les competències establertes en el Reglament Orgànic municipal, adscrites a aquestes regidoria son molt àmplies i transversals, gestionant un seguit de serveis i matèries de tipologia molt diversa. Així podríem resumir que els temes que tractem a medi ambient, són els que seguidament es detallen: Residus, jardinera i gestió dels espais verd, platges, pla d’usos a la zona litoral, bandera blava, entorn natural, boscos, arbrat públic, tanques vegetals, animals, soroll, camins forestals, gestió tècnica dels horts urbans, emissió d’informes meteorològics, butlletí diari, el programa de rutes pel municipi Cunit al teu aire, el programa Tot Natura, setmana de mobilitat sostenible i cinema ambiental, entre algun altre de més puntuals.

Horari: de Dilluns a divendres de 10 a 14 h.

Ubicació: C/ Rovira i Virgili, 1, Planta 1.