Des de l’Ajuntament de Cunit, Regidoria d’Obres, es porta a terme la tramitació de les peticions de particulars i/o empreses que han de realitzar actuacions al municipi o als seus domicilis particulars, mitjantçant llicències urbanístiques d’obres i/o comunicacions prèvies

L’ordenança que li és d’aplicació és la 1.16

Tràmits per a la obtenció de llicències d’obres:

Obres subjectes a règim de llicència d’obres majors

Obres subjectes a règim de llicència d’obres menors

Obres subjectes a règim de llicència d’obres (altres)

Obres subjectes a règim de comunicació

Obres subjectes a règim de comunicació (altres)

Obres subjectes a règim d’assabentat

Tràmits relacionats amb obres:

Ocupació via pública per obres, amb o sense tall de carrer

Devolució fiances obres majors

Devolució fiances obres menors

Sol.licitud certificat serveis urbanístics