L’Ajuntament de Cunit ofereix els següents ajuts adreçats a l’alumnat i a les seves famílies:

Bonificacions entre el 10% i el 50% de la quota de la llar d’infants municipal El Trenet per ingressos i bonificació del 20% de la quota per escolarització del segon o següents germans:

Informació, requisits i documentació

Ajuts per a l’adquisició de llibres de text per a famílies en situacions socioeconòmiques desfavorides

Informació, requisits i documentació

Places socials a la llar d’infants municipal

Informació, requisits i documentació

Places socials al Centre de Formació d’Adults Dolors Paul

Informació, requisits i documentació

 

També podeu accedir a altres ajuts a través dels següents organismes:

CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN