Les platges de Cunit disposen de tots els serveis operatius entre el 15 de juny i el 15 de setembre que és quan es desenvolupa la temporada de bany al nostre municipi, malgrat que alguns serveis tinguin una temporada més àmplia, com és el cas de dutxes, passarel·les de formigó i les guinguetes, de manera que els serveis es van incorporant progressivament entre Setmana Santa i el 15 de juny.

Imatge de Servei de Platges 3

Els serveis que ofereixen les platges són els que seguidament es detallen:

-Servei de Salvament i Socorrisme. Consistent en 3 mòduls d’atenció, dos a la platja de llevant i un a la de Ponent i un total de 7 torres de vigilància i es disposa d’una plantilla de 17 persones per tal de donar Servei ininterrompudament durant tota la temporada de bany, entre les 11 i les 19 hores.

-Instal·lacions de platja. Es disposa de 21 àrees de servei, amb 57 sortidors de dutxa, 25 de rentapeus i 12 fonts, amb polsador i airejadors per reduir el consum d’aigua.

– 11 instal·lacions de WC de platja, amb 6 cabines normals i 5 per a persones amb mobilitat reduïda que se situen en les zones adaptades on hi ha una passera de formigó que arriba fins a la riba, i alguna d’elles disposa també de seients adaptats incorporats a la mateixa dutxa.

– Es disposa de pals de senyalització de bandera perill en totes les torres de vigilància i també en 4 dels espigons de Cunit.

– S’efectua neteja mecanitzada de les platges cada dia, de dilluns a divendres però a dies alterns a cada platja, mentre que el cap de setmana es neteja tant dissabte com diumenge tota la platja amb dues màquines.

– Es disposa d’una plantilla de suport per fer tasques de neteja manual, mantenint les bases de les dutxes, passarel·les i el buidatge de papereres.

Es disposa de 25 àrees d’aportació de contenidors de recollida selectiva, per tal de recollir la fracció resta, envasos i a partir d’aquesta temporada de la fracció orgànica.

La platja de Cunit Llevant es caracteritza per tenir una zona delimitada i protegida de vegetació dunar on hi nidifica una espècie protegida, el corriol camanegra. A partir de l’estiu de 2018 la zona s’ha ampliat, en l’àmbit del nou tram de passeig marítim, i que suposa un increment del valor natural i ambiental per a les nostres platges.

 

Les platges de Cunit disposen un any més del guardó de Bandera Blava, per a les dues platges de Cunit, la de Cunit Ponent que va del límit de terme amb Calafell i el Carrer Estació i la de Cunit Llevant que va del C/ Estació fins al terme amb Cubelles i que inclou el nou tram de passeig que ha entrat en Servei a l’estiu de 2018 donant continuïtat al passeig marítim en tota la façana cunitenca, presidida pels 7 característics espigons que li donen un caire singular.     Imatge de Servei de Platges 4

Les dades de les platges de Cunit es poden consultar a l’aplicatiu Platgescat de l’Agencia Catalana de l’Aigua o en el Visor de Platges del portal del departament d’interior:

Així mateix, quinzenalment es poden consultar les analítiques oficials de l’aigua de bany, que efectua l’Agència Catalana de l’Aigua i que es troben en els plafons de Bandera Blava de les nostres platges i que també es fa públic en aquest portal, en el menú d’aquesta pàgina, així com el Perfil de platges elaborat per l’Agència Catalana de l’Aigua.