La llar d’infants no només està formada per nens i nenes, i educadores, sinó que les famílies hi tenen també un paper fonamental, ja que, el benestar d’uns està directament relacionat amb el benestar dels altres. El nostre objectiu és crear un clima de confiança entre infants-famílies-educadores per el bon desenvolupament dels infants.

Volem afavorir el diàleg i la familiaritat per tal que tothom tingui la possibilitat d’implicar-se i d’expressar-se lliurement, tot vetllant perquè els nens i les nenes puguin gaudir de relacions estables que els aportin la seguretat necessària per a poder interactuar amb l’entorn.

La finalitat de les relacions entre famílies i educadores és conèixer i valorar les coses que fan i en què participen els nens i les nenes a casa i a la llar d’infants, intercanviar opinions i punts de vista.

Fomentem la participació de les famílies tant en activitats dins de l’aula com en festes i celebracions del centre. Crear  un bon clima de comunicació, enteniment i confiança  entre les famílies i les educadores és bàsic.

Durant el curs escolar hi ha diferents reunions i entrevistes per tractar  aspectes relacionats amb la  programació i les activitats d’aprenentatge que proposem, l’evolució dels infants, etc.