Informació econòmica COVID-19

Butlletí especial amb tota la informació de la crisis del coronavirus

Informació actualitzada per l'Ajuntament de Cunit

Última actualització: 20/05/2020

Dades econòmiques relacionades amb la COVID-19

Descripció Import
Subvenció concurrència competetitiva concessió directa Teixit comercial-  Reactivació comerç provocada pel COVID100.000,00 €
Annex Conveni Consell Comarcal Baix Penedès – Compra mascaretes810,00 €
Conveni CCBP per la compra de Targetes d’alimentació pel COVID7.120,00 €
TERCERCONCEPTEIMPORT
TORRE CONSULTING IMPORT SLADQUISICIÓ MASCARETES POLICIA LOCAL2.588,19 €
TORRE CONSULTING IMPORT SLCOMPRA DE MASCARETES1.978,35 €
TORRE CONSULTING IMPORT SLMARCARILLAS 3 CAPAS302,50 €
LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENT SLADQUISICIÓ DISPENSADORS GEL HIDROALCOHÒLIC1.089,00 €
LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENT SLADQUISICIO DE GEL HIDROALCOHOLIC DESINFECTANT3.895,86 €
SPINBIZ COMPANY,S.LADQ. DE 20 LLICENCIES TELETREBALL 1.567,43 €
PUBLICACIONES PENEDES,SA, DIFUSIO FUNCIONAMENT SERVEIS A LA CIUTADANIA PEL COVID324,28 €
MMAADQ. DE 15 PORTATILS I AURICULARES 8.923,99 €
MMAADQUISICIO DE 5 AURICULARES CON MICROFONO65,64 €
AN CONNECT,05 SL AMPLIACIO CENTRALETA PER COVID 198.990,26 €
GARRAF NEWS MEDIA,S.L.ENTREVISTA PER L’ABRIL DOLORS CARRERAS COVID302,50 €
BOTIGUES PUNT DE LES PINTURES ,S.L.ADQ. 3 MASCARES MOLDEX BRIGADA 95,37 €
FERRETERIA JAUMEADQ. D’EPIS PELS TREBALLADORS TREFO 19 199,35 €
SPINBIZ COMPANY,S.LADQ. DE 10 LLICÈNCIES TELETREBALLS 829,09 €
AULOCE ,S.A.UEINA PER REALITZAR REUNIONS VIRTUALS I 2.178,00 €
GRÀFIQUES FERPALA, S.L.BANNER TÈXTIL EN BOBINA DE 1x50m 190gr229,90 €
FERRETERIA JAUMEADQ. DE CAPSES DE CARTRO REPARTIMENT ALIMENTS 277,55
OFFICE DEPOT,S.LADQ. DE MATERIAL NENS PEL COVID527,78
SERVICIO DE PAQUETERIA VENDRELL, S.L.ENVIAMENT PORTATILS REGIDORS/ TREBALLADORS92,88
TOTAL 34.365,04 €

Noticies relacionades amb ajudes municipal per la COVID-19