Les finalitats de l’educació primària, competència de la Generalitat de Catalunya, són les de proporcionar a tot l’alumnat una formació comuna amb l’objectiu d’ajudar-los en el desenvolupament de les seves capacitats individuals, a nivell motriu, en l’equilibri personal i en les relacions socials.

L’etapa de l’educació primària té caràcter obligatori i gratuït. Comprèn 6 cursos acadèmics que corresponen a les edats entres els 6 i els 12 anys. S’organitza en 3 cicles de 2 cursos cada un: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior.

A les escoles de Cunit també s’imparteix el segon cicle d’infantil destinat als infants entre 3 i 5 anys. Tè caràcter gratuït i no obligatori i posa una atenció especial a la diversitat de l’alumnat, a la detecció i intervenció en les dificultats d’aprenentatge tan bon punt es produeixin i a la relació amb les famílies.

L’Ajuntament de Cunit presta suport a les escoles durant el curs acadèmic. Es poden trobar els següents centres educatius d’infantil i primària al municipi:

Dades dels centres

Escola Pompeu Fabra

Av. Barcelona, 70

Telf. 977 67 30 77

e3000998@xtec.cat

Per a més informació de l’Escola Pompeu Fabra visiteu aquest enllaç

AMPA Escola Pompeu Fabra: afapompeufabra@outlook.es

Escola Solcunit

C/ de la Selva, 36-38

Telf. 977676104

e3008535@xtec.cat

Per a més informació de l’Escola Solcunit visiteu aquest enllaç

AMPA Escola Solcunit: ampasolcunit@gmail.com

Escola Els Cossetans

Av. Rocaplana, 28

Telf. 977 15 92 56

e3010815@xtec.cat

Per a més informació de l’Escola Els Cossetans visiteu aquest enllaç

AMPA Escola Els Cossetans: cossetanscunit@gmail.com