31/12/2014
Homes Dones
0-9 618 629
10-19 602 616
20-29 492 491
30-39 885 878
40-49 982 936
50-59 722 730
60-69 815 816
70-79 553 535
80-89 219 290
90-99 31 76
Més de 100 1 4
Total 5920 6001
Any Població
31/12/2011 12.743
31/12/2012 12.447
31/12/2013 12.031
31/12/2014 11.921
Procedència
Espanya 10.398
Resta d’Europa 509
Àfrica 567
Amèrica 361
Asia 84
Oceania 2


Evolucio i creixement de la població de Cunit al periode 2003-2006 Lloc d'origen de la població a 31/12/2006

 

 

 

 

 

Informació de l’idescat