Jove Baix Penedès és un projecte de polítiques de joventut a nivell comarcal, creat al 1994 pel Consell Comarcal del Baix Penedès en estreta col·laboració amb diversos ajuntaments de la comarca, entre els quals es troba Cunit.

La principal finalitat del municipi adherit a Jove Baix Penedès és la d’oferir als seus joves tot de serveis i activitats útils per a la seva realitat i necessitats, a més d’utilitzar els recursos que s’ofereixen per a què el municipi pugui tirar endavant les seves polítiques municipals; tot a partir del treball en xarxa.

A partir del treball conjunt dels agents implicats a Jove Baix Penedès, es treballen polítiques de joventut en diferents àmbits, realitzant tot tipus d’accions. El projecte és obert a tots els joves de la comarca, i cada municipi actua com a punt de contacte i pont per a poder dissenyar polítiques realistes i adequades a les necessitats juvenils.

Les accions que es realitzen són:

– Formació i ocupació: formació en el lleure, per a la recerca de feina, xerrades d’orientació acadèmica…

– Salut: exposicions de prevenció de riscos, dinamització als instituts sobre diferents temes…

– Cultura i oci: exposicions, activitats d’oci alternatiu, promoció dels grups de música de la comarca…

– Accions de difusió: des de l’Oficina Jove s’ofereixen tots els canals de difusió (e-jbp, ràdios locals, xarxes socials…) per donar a conèixer les accions que es fan a cada municipi pels joves i les pròpies de Jove Baix Penedès.

Imatge de JOVE BAIX PENEDÈS 3

Imatge de JOVE BAIX PENEDÈS 4