La Regidoria de Joventut ha de ser capaç de detectar necessitats i orientar polítiques de joventut transversals dins l’Ajuntament; actuar directament amb els joves recolzant, dinamitzant i assessorant per tal de donar eines que facilitin el seu desenvolupament com a persones i arribin a la vida adulta amb un bagatge que els hi permeti afrontar les dificultats.

La resolució de treballar cap a unes Polítiques Integradores de Joventut des de la perspectiva de l’anàlisi d’allò que s’ha fet i s’està fent i que tingui en compte els criteris i les opinions dels més joves és també una de les missions d´aconseguir amb el Pla Local de Joventut.

Volem que sigui un servei que basat en la coresponsabilitat i el treball transversal amb altres regidories de l´Ajuntament i altres administracions tingui una oferta d´activitats, un foment de la participació i un servei d´assessorament per als joves dins d´un espai propi que els joves utilitzin habitualment.

En aquest espai trobareu els diferents canals i mecanismes per a poder participar i contribuir a les diferents activitats i Projectes que es posin en marxa, al igual que també hi trobareu els recursos que existeixen en matèria de joventut:

Cursos

19 abr.
14 juny
Imatge de Joventut 11

Dia:  

Horari: 17:00 - 18:30
Lloc: Casal de Joves

Preu: GRATUIT  

18 abr.
13 juny
Imatge de Joventut 13

Dia:  

Horari: 18:00 - 19:15
Lloc: Casal de Joves

Preu: GRATUIT  

9 març
23 març
Imatge de Joventut 15

Dia: Dimecres 

Horari: 17:00 - 18:30
Lloc: Casal de Joves

Preu: GRATUIT  

19 febr.
Imatge de Joventut 17

Dia:  

Horari: 17:00 -
Lloc: Casal de Joves

Preu: GRATUIT  

9 febr.
23 febr.
Imatge de Joventut 19

Dia:  

Horari: 17:00 - 18:30
Lloc: Casal de Joves

Preu: GRATUIT