La Regidoria de Joventut ha de ser capaç de detectar necessitats i orientar polítiques de joventut transversals dins l’Ajuntament; actuar directament amb els joves recolzant, dinamitzant i assessorant per tal de donar eines que facilitin el seu desenvolupament com a persones i arribin a la vida adulta amb un bagatge que els hi permeti afrontar les dificultats.

La resolució de treballar cap a unes Polítiques Integradores de Joventut des de la perspectiva de l’anàlisi d’allò que s’ha fet i s’està fent i que tingui en compte els criteris i les opinions dels més joves és també una de les missions d´aconseguir amb el Pla Local de Joventut.

Volem que sigui un servei que basat en la coresponsabilitat i el treball transversal amb altres regidories de l´Ajuntament i altres administracions tingui una oferta d´activitats, un foment de la participació i un servei d´assessorament per als joves dins d´un espai propi que els joves utilitzin habitualment.

En aquest espai trobareu els diferents canals i mecanismes per a poder participar i contribuir a les diferents activitats i Projectes que es posin en marxa, al igual que també hi trobareu els recursos que existeixen en matèria de joventut:

Agenda

29 oct.
29 oct.
Imatge de Joventut 11

Horari: 19:00 - 21:30
Lloc: Casal de Joves

10 nov.
10 nov.
Imatge de Joventut 13

Horari: 17:00 - 20:00
Lloc: Casal de Joves

Cursos

20 nov.
Imatge de Joventut 15

Dia: Dissabte 

Horari: 11:00 - 12:30
Lloc: Casal de Joves

Preu: GRATUIT  

16 oct.
Imatge de Joventut 15

Dia: Dissabte 

Horari: 11:30 - 13:00
Lloc: Casal de Joves

Preu: GRATUIT  

7 oct.
16 des.
Imatge de Joventut 15

Dia: Dijous 

Horari: 16:30 - 18:00
Lloc: Casal de Joves

Preu: GRATUIT  

5 oct.
14 des.
Imatge de Joventut 15

Dia: Dimarts 

Horari: 16:30 - 18:00
Lloc: Casal de Joves

Preu: GRATUIT  

23 oct.
Imatge de Joventut 23

Dia: Dissabte 

Horari: 17:00 - 18:30
Lloc: Casal de Joves

Preu: GRATUIT