Imatge de Tot Natura de Cunit 2El Tot Natura consisteix en ser un cicle de rutes guiades, promogut, dissenyat i organitzat des de la regidoria de Medi Ambient des de l’any 2000. Consisteix en una programació anual de rutes guiades amb una oferta molt variada en tots els sentits, que te en el senderisme i l’excursionisme com a principal activitat, i que ha anat evolucionat amb els quasi 20 anys de funcionament per anar complint les exigències i la demanada dels mateixos participants.

De manera general el programa comença a finals de febrer i s’allarga fins a mitjans de desembre i consta d’una oferta molt variada i oberta a tothom que hi vulgui participar. Es va iniciar per promoure el coneixement del territori més proper als ciutadans de Cunit però amb el pas dels anys ha evolucionat per promoure el senderisme, el coneixement del territori i valors com la convivència, el respecte i la conservació de l’entorn a natural a la ciutadania de Cunit primer i que després ha esdevingut com a focus d’atracció de persones de comarques properes o de segona residència que comparteixen aquests valors; fins al punt de ser un dels programes de rutes guiades més extens, variat i concorregut del país, promogut per un ens local.

http://liniaverdacunit.cat/documentacion/totnatura/img5.jpg

El programa és molt variat i complet en tot els sentits. En quan a format el programa consta de sortides de tots tipus, amb matinals, de tarda, nocturnes, de dia complet, de cap de setmana, de 3 o 4 dies i fins i tot amb sortides d’una setmana a l’estiu. En quan a dificultat tant es contemplen sortides d’iniciació com d’altres de més exigents adreçades a persones experimentades per a complaure tots els públics i de totes les edats, amb sortides per Cunit o per tot arreu fins i tot molt llunyanes.

El programa de sortides guiades Tot Natura de Cunit, està inclòs  en el registre d’activitats físic-esportives en el medi natural de la Generalitat de Catalunya, amb el número. C304, el que li dona un reconeixent i garantia de compliment de la normativa vigent.

EVOLUCIÓ HISTÒRICA

El cicle de rutes guiades Tot Natura és un conjunt de caminades que es programen anualment des de la regidoria de Medi Ambient, Sostenibilitat i Platges.

Les rutes guiades a Cunit es van iniciar a l’agost de 1996, amb caminades puntuals d’estiu, amb una o dues sortides per any, amb la voluntat de donar a conèixer la zona agro-forestal del terme municipal de Cunit, com a complement a l’activitat turística; les quals es van mantenir fins l’any 1999.

Vist l’èxit que tenien aquestes sortides puntuals, l’any 2000 es va confeccionar un programa anual amb 6 recorreguts, sota el nom de Tot Natura, tot cultura i que l’any 2001 ja va adoptar el nom actual de Tot Natura de Cunit i ampliant el nombre de rutes.

Després de dos anys d’expansió l’any 2003 ja es va adoptar el format actual, amb una programació anual, que s’allarga de finals de febrer a mitjans de desembre.

Amb l’ increment del nombre de sortides i sobretot de participants, el radi geogràfic de les caminades també va anar augmentant, primer per les comarques veïnes i més endavant arreu de Catalunya, Andorra, resta d’Espanya, França i Alps.

http://liniaverdacunit.cat/documentacion/totnatura/img3.jpg

Això ha fet que en l’actualitat el Tot Natura de Cunit hagi esdevingut com el programa més extens i participatiu de rutes guiades a Catalunya. En els darrers anys

el nombre de rutes anuals se situa entre 45 i 55, amb sortides de tot tipus, amb sortides de dia, de cap de setmana i fins i tot d’una setmana, des de l’any 2010 que va néixer com a celebració dels 10 anys de Tot Natura i que ja va quedar implantada com una sortida fixa i habitual i que a partir de 2015 s’ha realitzat als Alps.

 

 

El nombre d’assistents ha anat creixent entre els anys 2000 i 2010, arribant-se a superar els 2000 participants per temporada. En els darrers anys la participació es troba molt consolidada i oscil·la entre els 2200 i 2500 participants, en funció al nombre de sortides per temporada i amb una participació mitjana per sortida de l’ordre de les 45-50 persones.

 

Aquest èxit de participació, al tractar-se d’un programa obert a tothom, ha permès, no només, popularitzar el senderisme al nostre municipi, sinó que Cunit sigui focus d’atracció de practicants d’aquesta activitat a la natura cap el nostre municipi, procedents de les comarques del Penedès i Garraf, així com de l’àrea metropolitana de Barcelona.

FUNCIONAMENT

El Tot Natura DE Cunit es totalment obert a tothom i amb un funcionament senzill i pràctic. El programa s’inicia generalment al febrer i finalitza a mitjans de desembre. En els darrers anys i per tal de minimitzar canvis en la programació, aquest es fa en dues parts, una primera fins l’estiu i una segona de setembre a desembre. El programa conté la data lloc de la sortida, mitjà de transport i les principals característiques de la ruta de manera molt sintètica ja que la capacitat es força limitada. Per això abans de cada sortida s’edita una fitxa de cada activitat amb tota la informació més ampliada de la sortida.

Tant el programa con les fitxes es pengen en diversos llocs webs, com es el cas de www.cunit.cat i www.liniaverdacunit.cat i també es distribueixen als participants habituals de Tot natura per whatsapp o llistes de correu.

Per tal d’apuntar-se es pot fer mitjançant correu electrònic, whatsapp o be telefònicament a l’oficina de serveis i medi ambient. Les sortides des de Cunit o que es realitzen en cotxes particulars son gratuïtes i no requereixen inscripció, només presentar-se al lloc i hora de sortida. Les sortides d’un o mes dies que son amb aproximació en autocar si que requereixen inscripció prèvia i cal abonar el cost de la sortida, del transport i allotjament.

El ritme el fixa el guia de les sortides en funció de la dificultat, del grup i de les condicions del terreny i cal sotmetre’s a la disciplina del grup.

 

MÉS INFORMACIÓ I RESERVES:

Ajuntament de Cunit
Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat
C/ Rovira i Virgili, 1
Tel 977 67  63 18
mediambient@cunit.cat