Per a fomentar la vida associativa i la participació i afavorir que les  entitats puguin funcionar de manera autònoma i estable és important dedicar recursos  formatius com a una eina imprescindible per a la seva millora continua.

La regidoria de Participació Ciutadana, amb la voluntat de donar suport a les entitats i associacions de Cunit, promou i organitza diferents activitats formatives amb la finalitat de facilitar eines que ajudin a la millora de la seva gestió i al seu desenvolupament.

El darrer trimestre del 2017 es va realitzar un curs adreçat especialment a les persones que formen part de les juntes directives de les associacions del municipi, amb l’objectiu de dotar-les d’eines adequades per a la gestió de l’entitat i la seva activitat diària (Des d’obligacions legals, documentals, econòmiques i les responsabilitats dels membres de les juntes directives, fins a les relacionades amb la participació de les persones).

Podeu accedir a  documents bàsics de cursos realitzats, en els respectius enllaços:

Obligacions legals i documentals bàsiques de les associacions i responsabilitats dels membres de les Juntes directives

Gestió Economica i Fiscal curs obligacions Legals

Formació en participació ciutadana per als membres dels consells municipals

Presentació

Continguts sessions

La participació a les associacions de Cunit

Presentació

La comunicació a les associacions

La gestió a les associacions

La participació a les associacions

Pla de formació adreçat a associacions i entitats del municipi

Dossier de planificació estratègica

Dossier de gestió interna

Memòria taller de detecció de formació