President:

  • L’Alcalde

Vocals :

  • Portaveu del Grup Municipal socialista
  • Portaveu del Grup Municipal d’Impulsem Cunit
  • Portaveu del Grup Municipal Ciudadanos de Cunit
  • Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
  • Portaveu del Grup Municipal En Comú Podem Cunit-En Comú

Secretari:

  • El Secretari General de la Corporació o Funcionari en qui delegui.