Projecte de col·laboració entre l’ajuntament de Cunit i el Centre d’Atenció Primària de Cunit (Departament de Salut) per a la detecció de necessitats socials i de salut de les persones majors de 70 anys.

Durant el primer semestre de 2021 s’està duent a terme un qüestionari social i de salut que es realitza telefònicament a les persones majors de 70 anys empadronades a Cunit. L’enquesta ha estat elaborada per personal sanitari del CAP de Cunit i personal de la Regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament de Cunit i té per objectiu detectar les principals necessitats socials i de salut per tal de millorar l’atenció sanitària a la gent gran i poder desenvolupar actuacions d’informació i formació en matèria de salut pública adreçades a les persones majors de 70 anys del municipi.