Cunit per les persones:

Millora mobilitat dins del territori (c-31, c-32) i bus interurbà:

 • Durant l’any 2019 iniciem contacte amb Generalitat de Catalunya par tal de tancar calendari d’arranjament de carretera C-31 en el seu pas per Cunit per tal de reduir la velocitat mitjana dels 20.000 vehicles que diàriament passen per aquesta via, a més d’incloure un carril bici per incentivar la mobilitat sostenible.
  PREVISIÓ INICI OBRES MARÇ 2021
 • En l’any 2020 volem encetar converses amb Generalitat per tal de proposar la gratuïtat en l’autopista Pau Casals pels veïns del territori per poder aconseguir alliberar una part del tràfic diari de la carretera C-31.
  ACONSEGUIT ACORD PARCIAL DE MILLORA DE
 • En el primer trimestre 2020 es posarà en marxa el servei d’autobús interurbà amb sortida i arribada a l’estació de trens de Cunit amb un horari setmanal de dilluns a divendres amb parada a tots els equipaments municipals i als barris del municipi.
  SERVEI POSAT EN MARXA AL DESEMBRE DE 2020

Recuperació del nucli antic i casal municipal com a eixos vertebradors socials:

 • En l’any 2020 iniciarem la reforma del Centre Cívic del Nucli Antic (Casal Municipal), l’arranjament de l’ascensor, reforma de la planta sòtan per poder tenir un espai d’assaig i poder també desar els estris de les entitats del municipi. Reformar la sala principal perquè veritablement es converteixi en un teatre/auditori i poder tenir una programació cultural fixe anual.

  DEL PROJECTE ESTÀ EN TRÀMIT LA REFORMA DE L’EDIFICI (sòtan), EN MARXA LA RENOVACIÓ DE L’ASCENSOR, I FINALITZADA LA REFORMA PARCIAL DE LA SALA DEL TEATRE, ESTÀ PREVIST FINALITZAR-LA AL SEGON SEMESTRE DE 2021.

Potenciar les polítiques d'esport base tant a les escoles com amb programes municipals:

 • En l’any 2020 posarem en marxa els programes esportius municipals, amb els infants en edat d’iniciació fins a l’etapa de cadets, començant pel futbol en una primera fase, i arran de la posada en marxa d’aquesta primera actuació, incorporar en l’any 2021 altres esports com pot ser el basket i el volley.
  PREVIST 2022.

 • En el curs escolar 2020/2021 inclourem en aquests programes esportius per infants les diferents escoles del municipi.
  S’HA CREAT L’ESCOLA MUNICIPAL DE FUTBOL AMB ACORD AMB EL CLUB DE FUTBOL CUNIT en una primera fase.

 • NOU: PLA ESTRATÈGIC DE L’ESPORT LOCAL 2021.

 • NOU: CREACIÓ DE L’OFICINA MUNICIPAL DE L’ESPORT 2022.

Potenciar la cultura popular:

 • Incrementarem el seguici popular amb nou bestiari comptant amb la col·laboració de les entitats culturals del municipi, per poder exhibir-los en la festa major de l’any 2021.
  PRORROGAT AL 2022 (Covid19).

 • Recuperarem les festes tradicionals així com la cultura catalana cercant mitjançant la música poder tenir una cobla pròpia. En l’any 2019 es van començar a fer cursos de gralla per a totes les edats.
  Incentivarem el carnaval de Cunit havent-hi durant tot l’any actes complementaris a la setmana de carnaval, com el carnaval d’estiu, Halloween i festes carnavalesques.
  ADAPTACIÓ CARNAVAL SITUACIÓ COVID19, EN VERSIONS DIGITALS.

 • Volem per l’any 2020 recuperar l’envelat com a punt de trobada de tots els cunitencs i cunitenques i poder gaudir de la festa de final d’any, la festa major petita i els concerts i activitats de carnaval.
  AJORNAT AL 2022 PER SITUACIÓ COVID19.

Activitats culturals per a la gent gran, millorar les places del centre de dia i servei d'atenció domiciliària.

 • A partir de l’any 2020 tindrem una programació cultura estable adreçada a la gent gran, des d’anar a visitar museus, passant per activitats lúdiques com anar al teatre o concerts.
  AJORNAT AL 2022 PER SITUACIÓ COVID19.

 • El Casal de la Gent Gran és i serà l’espai on els nostres majors facin tallers, conferències, tenen un espai per relacionar-se i com no també puguin fer ball.
  AJORNAT AL 2022 PER SITUACIÓ COVID19.

 • Mitjançant conveni amb el Consell Comarcal del Baix Penedès tindrem conveni per donar servei d’atenció domiciliària.
  AJORNAT AL 2022 PER SITUACIÓ COVID.
  S’HAN REFORÇAT ELS SERVEIS SOCIALS I LES ATENCIONS D’EMERGÈNCIA DELS COL·LECTIUS VULNERABLES DEL MUNICIPI.

Negociació amb la Generalitat de Catalunya el servei d'urgències del CAP.

 • Durant l’any 2020 sol·licitarem a la Generalitat de Catalunya una reunió per tal de posar sobre la taula la problemàtica de no tenir un servei d’urgències a Cunit ja que tenim una població que sobre dades del padró supera els 13.000 habitants, però que els consums energètics ens donen una població superior als 17.000 habitants.
  CONVERSES INICIADES
 • Recuperació de l’àntic CAP per dotar-lo com a Centre de Serveis Assistencials.
  2022

Model de poble:

Pla director arranjament carrers:

 • Es dedicarà una part del pressupost municipal a l’arranjament dels carrers del municipi que així ho necessitin establint un pla director que marqui les prioritats i la temporalització en el temps de les obres.
  PENDENT DE LICITACIÓ

 • Polítiques d’accés a l’habitatge.
  ACTIVES

 • Inversió en la consecució d’habitatge social per tal de poder oferir habitatge a preus econòmics al nostre jovent i a la població que ho pugui necessitar.
  PENDENT DE TENIR SÒL PROPI 2021/2022.

Pla educatiu 360

 • S’establirà un pla educatiu en el qual s’integrin tots els centres educatius del municipi per tal que l’educació estigui coordinada i els infants es formin amb la mateixa qualitat independentment de la zona del municipi on resideixin. comptarem amb la comunitat educativa per tal de patis oberts consell d’infants i totes les activitats esportives de l’escola municipal desports.
  PROPOSTES INICIADES 2021.

 • Recuperació espai “Les Marietes”:  Ampliació de l’oferta educativa dels més petits amb la recuperació de la segona llar d’infants del municipi, “Les Marietes”.
  PRORROGAT 2021 SITUACIÓ COVID19.

Plans d'ocupació per joves i voluntariat.

 • Foment de la formació del nostre jovent i primeres oportunitats laborals en el marc municipal amb nous plans d’ocupació municipals, que ajudaran a millorar la formació i projecció laboral dels nostres aturats.
  ACONSEGUIT.

 • Creació de l’oficina municipal d’escolarització 2022.
  PRIMERES CONVERSERS

Cunit dins la xarxa Smart City.

 • Creació de la comissió Cunit Smart City per a la creació de projectes de futur que puguin ser implementats en el municipi.
  CREADA 2020.

 • Investigació per al desenvolupament digital de Cunit amb el foment de les noves tecnologies aplicades a la realitat ciutadana que faciliti la vida de la comunitat. I aporti dades interessants per a la presa de decisions.
  PENDENT, GENER 2022.

Cunit sostenible:

 • Desenvoluparem l’urbanisme i el creixement del municipi sempre des del prisma i la necessitat que el creixement ha de ser sostenible i ecològic tant en termes mediambientals com econòmics.
  CREADA LA COMISSIÓ AGENDA 2030.

Neteja i campanyes de civisme.

 • Reformulació del contracte de la neteja per a permetre adaptar-se a les noves realitats del municipi.

  2022.

 • Creació de campanyes de conscienciació a la ciutadania de la importància de l’ús correcte dels serveis de recollida de residus així com de fer la separació correctament per tal d’elevar la taxa de reciclatge pel bé del planeta.

  CAMPANYES INICIADES 2020 AMB CONTINUÏTAT al 2021.

Espais adaptats als animals, amb campanyes sanitàries i de sensibilització:

 • Es milloren i es crearan nous espais per tal que els propietaris puguin passejar amb les seves mascotes en un espai dotat de serveis que permetin mantenir-lo net i també tenir cura de les necessitats de la mascota en si (serveis de neteja, etc.).
  REALITZAT

 • Es faran campanyes de sensibilització en la manera correcta de tenir cura dels animals i d’aquelles qüestions sanitàries que s’hagin de tenir en compte. EN CURS 2021.

 • Regulació nous elements de transport: S’implantarà una nova ordenança municipal que reguli l’ús a la via pública dels nous elements de transport, com ara patinets o bicicletes elèctriques.
  APROVADA DESEMBRE 2020.

 • Posar en marxa “Agenda 2030”.

 • Posem en marxa una comissió d’estudi del progrés del municipi per tal d’assolir les fites que es marquen dins de l’Agenda 2030.
  CREADA.

Cunit econòmic:

Desplegament de la fibra òptica:

 • Es treballarà per fomentar la inversió d’empreses tecnològiques que inverteixin a millorar les nostres infraestructures comunicatives per tal que arribin al 100% del municipi. Per tal de poder ser competitius a l’hora de la creació d’empreses i negocis dins del terme municipal.
  ACORD AMB L’EMPRESA XTA PEL DESPLEGAMENT, ACTUALMENT EN EXECUCIÓ AL 80% DEL SEU PLA.

Desenvolupament empresarial:

 • Amb posada en marxa d’un viver d’empreses on també es pugui fer coworking dins projecte global de la dinamització integral de negoci per tal de donar serveis que permetin als emprenedors créixer i convertir-se en empreses que aportin valor econòmic i ocupacional al municipi.
  EN MARXA, PREVISIÓ D’OBERTURA SEGON SEMESTRE DE 2021.

 • Ajudes a nous emprenedors, amb el comentat viver d’empreses, però també amb serveis d’assessoria i estudi de viabilitat dels plans de negoci, i d’altres que es puguin necessitar per la gestió de les empreses emergents.
  EN TRÀMIT, PREVISIÓ PEL SEGON SEMESTRE DE 2021.

Agenda d'activitats de Cunit:

 • La inclusió dins de l’agenda d’activitats municipals tots aquells actes promoguts per les entitats comercials, així com les veïnals, culturals, esportives, etc. CREACIÓ D’UNA AGENDA ÚNICA DIGITAL AL WEB CUNIT.CAT.

 • Projecte ‘CunitInforma’ com a nou canal de comunicació municipal i de participació ciutadana.
  SEGON TRIMESTRE DE 2021.